9 kwietnia 2019 roku na terenie Nadleśnictwa Iława (m. Kaczek), leśnictwo Tylice odbyły się  ćwiczenia o tematyce pożarów lasu zorganizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie  pod kryptonimem „Bór – 2019”.

Założenie ćwiczeń obejmowało pożar lasu na dużej powierzchni w kompleksie leśnym Leśnictwa Tylice. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości zapewnienia skutecznego zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych, w tym dostarczania wody na duże odległości przy prowadzeniu działań gaśniczych na obszarach leśnych. Cele pośrednie: 

- sprawdzenie organizacji dowodzenia i łączności na terenie akcji. 

- sprawdzenie stosowania przez ratowników zasad BHP podczas działań gaśniczych na obszarach leśnych. 

- doskonalenie współpracy jednostek OSP i PSP.

W ćwiczeniach brały udział siły i środki KP PSP Nowe Miasto Lub., wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Nowe Miasto Lub. oraz zastępy z JRG Iława i JRG Działdowo. Po zakończeniu ćwiczeń trwających około trzy godzin wszyscy uczestnicy ćwiczeń udali się do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie podsumowano i omówiono przeprowadzone ćwiczenia.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Szałkowski – KP PSP Nowe Miasto Lub.
Zdjęcia: archiwum KW PSP Olsztyn