W miesiącach grudzień 2018 – styczeń 2019 Komenda Powiatowa PSP w Szczytnie organizowała szkolenia z wykorzystaniem urządzeń AED zorganizowanych dla jednostek OSP powiatu szczycieńskiego, które wyposażone są w tego typu urządzenia.

W dniu 26 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie odbyło się szkolenie z urządzeniami AED. W szkoleniu brali udział strażacy OSP z gminy Pasym. W miesiącu grudzień 2018 r. zostali przeszkoleni druhowie z gminy Wielbark, gminy Rozogi oraz gminy Dźwierzuty. Szkolenia miały na celu naukę przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej osoby dorosłej, dziecka oraz niemowlęcia z użyciem nadgłośniowych technik udrażniania dróg oddechowych z użyciem worka samorozprężalnego typu AMBU oraz wykorzystaniem urządzenia AED. Spotkania podzielone zostały na dwie części.  W pierwszej, teoretycznej, strażacy zostali zapoznani z działaniem urządzenia AED, jego obsługą, zastosowaniem. Przypomniane zostały również zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy wśród osób w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Druga część, praktyczna, miała na celu naukę użytkowania urządzenia AED w konkretnych sytuacjach. Szkolenie pozwoliło na doskonalenie umiejętności związanych z prowadzeniem resuscytacji krążeniowo – oddechowej z wykorzystaniem urządzenia AED.

W przyszłości szkolenia te doprowadzić mają do ujednoliconego standardu postępowania wśród strażaków PSP i OSP w całym województwie warmińsko – mazurskim w przypadku rozpoznanego nagłego zatrzymania krążenia. Na miesiąc luty 2019 planowane są szkolenia w pozostałych dwóch gminach powiatu szczycieńskiego.

opracował: kpt. Paweł Kozłowski

zdjęcia: ogn. Krzysztof Szewczak