„Gaz 2018” – taki kryptonim ma seria szkoleń i ćwiczeń prowadzonych przez wydział operacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. 24 października odbyła się kolejna odsłona przedsięwzięcia.

Tym razem szkolenie odbyło się w Komendzie Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim i na stacji redukcji ciśnienia gazu w okolicach miejscowości Redy. Udział wzięli strażacy z jednostek ratowniczo-gaśniczych w: Lidzbarku Warmińskim, Braniewie, Pasłęku, JRG nr 2 w Elblągu ,oraz z ośrodka szkolenia KW PSP w Olsztynie. Pierwszą część stanowiły wykłady na temat infrastruktury przesyłowej gazu na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego.  Przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa oraz funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej PSP w formie multimedialnej prezentacji zapoznali uczestników ćwiczeń ze specyfiką gazu, jego przesyłem i zagrożeniami. Wykładowcy wskazali jak należy podejmować akcje ratownicze w przypadku rozszczelnienia rurociągów gazowych. Po części  teoretycznej  strażacy wzięli udział w ćwiczeniach praktycznych. Na stacji redukcyjnej gazu z użyciem elementów pozoracji zasymulowano  wyciek  z linii przesyłowej o średnim ciśnieniu. Widoczna  chmura gazowa oraz  potężny huk uwalnianego gazu odzwierciedlał w sposób bardzo realistyczny zainscenizowany przebieg wydarzeń. Do akcji ratowniczej wyjechało sześć zastępów ratowniczo-gaśniczych PSP. Dyspozycje wyjazdu otrzymały także OSP Żegoty, OSP Rogóż , OSP Runowo i OSP Stryjkowo. Strażacy w pierwszej kolejności wyznaczyli  i monitorowali strefę zagrożenia. Następnie chcąc ograniczyć rozprzestrzenianie się chmury gazowej ustawiono kurtyny wodne. Istotną sprawą było zorganizowanie zaopatrzenia wodnego. W pierwszej fazie działań wodę dostarczano z pobliskiego  stawu, w dłuższej perspektywie konieczne byłoby dowożenie z sieci hydrantowej oddalonej około 1,5 km. Kierujący działaniami ratowniczymi podzielił teren akcji na dwa odcinki bojowe, zapewniając właściwą łączność radiową. Do akcji wkroczyło także pogotowie gazowe. Gazownicy odłączyli newralgiczny odcinek rurociągu. Ćwiczenia , których głównym celem było wypracowanie wspólnej strategii wszystkich służb ratunkowych na wypadek  zagrożenia związanego z wyciekiem  bądź wybuchem gazu trwały ponad 2 godz. Jest to ważny element utrzymywania wysokiego poziomu gotowości bojowej.

opracowanie: kpt. Tomasz Gowkielewicz,   zdjęcia: mł. kpt. Przemysław Łatacz