12 września strażacy z KP PSP w Mrągowie brali udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar szatani znajdującej się na parterze budynku. Pracownik szkoły po zauważeniu silnego zadymienia, zaalarmował uczniów oraz nauczycieli o zagrożeniu, a następnie poinformował Straż Pożarną o pożarze. Uczniowie i nauczyciele zostali ewakuowani z obiektu. Po przybyciu zastępów straży pożarnej, KDR dokonał rozpoznania i przydzielił zadania dla ratowników. Podczas przeszukiwania pomieszczeń szatni odnaleziono 2 nieprzytomnych uczniów, którzy podjęli próbę ugaszenia pożaru. Poszkodowanych ewakuowano ze strefy zagrożenia, a w punkcie medycznym udzielono KPP.
Opracowanie: kpt. Kamil Golon, KP PSP w Mrągowie
Zdjęcia: kpt. Kamil Golon, KP PSP w Mrągowie