II miejsce zajęli braniewscy strażacy w piątkowym /30.10.2009/ turnieju eliminacyjnym do XI Mistrzostw w Halowej Piłce Nożnej Strażaków PSP Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Turniej został zorganizowany przez KP PSP w Braniewie a mecze odbywały się na sali gimnastycznej LO w Braniewie przy ulicy Sikorskiego. Otwarcia turnieju dokonał Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie kpt. Wojciech Jaroszek. W eliminacjach uczestniczyły cztery drużyny z: KM PSP w Elblągu, KP PSP w Nidzicy, KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim oraz KP PSP w Braniewie. Po rozegraniu meczy w systemie „każdy z każdym” rywalizacja końcowa wyglądała następująco: 1. KP PSP Nowe Miasto Lubawski 2. KP PSP Braniewo 3. KM PSP Elbląg /2/ 4. KP PSP Nidzica Na zakończenie dla uczestników turnieju wręczono puchary i nagrody ufundowane przez władze Miasta Braniewa oraz Braniewski Klub Sportowy „Zatoka”.