7.10.2009 Przeprowadzono ćwiczenia służb ratowniczych w Urzędzie Miejskim i Starostwie w Giżycku. Scenariusz ćwiczeń przewidywał atak terrorystyczny polegający na podłożeniu ładunku wybuchowego i wznieceniu pożaru. Udział w ćwiczeniach wzięli pracownicy Urzędu Miejskiego i Starostwa, Centrum Zarządzania Kryzysowego UM w Giżycku, Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna, Policja, Pogotowie ratunkowe Falck, 15 Brygada Zmechanizowana. Zadania straży pożarnej polegały na ewakuacji osoby poszkodowanej i przekazaniu jej dla pogotowia ratunkowego oraz na przeprowadzeniu akcji gaśniczej pożaru wznieconego przez terrorystów.