Scenariusz zintegrowanych ćwiczeń taktycznych oparto o założenie, że przez teren powiatu nowomiejskiego przeszła trąba powietrzna. Wraz z ulewnym deszczem spowodowała ogromne zniszczenia na terenie całego powiatu. W wyniku wichury odnotowano przerwy w dostawie prądu spowodowane zerwaniem linii energetycznych. Wielu odbiorców energii elektrycznej nie miało prądu. Zniszczeniu uległo kilkanaście budynków mieszkalnych i usługowych. Szalejący wiatr połamał kilkadziesiąt drzew, z tego 9 uniemożliwiało ruch na drodze krajowej nr 15. Nastąpiło zerwanie linii wysokiego napięcia na ul. K. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim. Spowodowało to w konsekwencji pożar hali wielkowymiarowej w zakładzie przemysłu drzewnego Szynak-Meble. Na tym właśnie obiekcie zaplanowano przeprowadzenie ćwiczeń taktycznych komendanta powiatowego PSP. Ćwiczenia taktyczne poprzedzono przeprowadzeniem w czterech rejonach koncentracji gminnych, gdzie funkcjonariusze PSP przeprowadzili szkolenie funkcyjnych jednostek OSP. Równocześnie ze szkoleniem pożarniczym trwającym w rejonach koncentracji w siedzibie KP PSP trwało posiedzenie powiatowego zespołu reagowania kryzysowego. Członkowie zespołu zapoznani zostali ze skalą zagrożeń i zniszczeń powstałych na terenie powiatu. Przedstawiono również zebranym operacyjne i szkoleniowe cele ćwiczeń, zobrazowano aktualną sytuację w powiecie na potrzeby ćwiczenia oraz prowadzenia gry decyzyjnej. Dokonano bieżącej oceny i sformułowano wnioski członków Zespołu i zaproszonych gości dotyczące działań reprezentowanych przez siebie instytucji w odniesieniu do zaistniałej sytuacji, tj. możliwości w zakresie dysponowanych sił i środków oraz podejmowania działań w podobnej sytuacji. Po zakończeniu posiedzenia i gry sztabowej Zespół udał się na miejsce ćwiczeń. Drugi planowany element ćwiczeń to taktyczne ćwiczenia na wybranym obiekcie. Tematem ćwiczeń praktycznych było prowadzenie działań ratowniczych podczas zdarzenia związanego z likwidacją pożaru wielkogabarytowych hal produkcyjnych firmy przemysłu drzewnego oraz współdziałania z podmiotami ratownictwa medycznego i policją. W trakcie ćwiczeń sprawdzono między innymi współdziałanie pomiędzy sąsiednimi jednostkami PSP, jednostkami OSP, Policją, Ratownictwem Medycznym oraz innymi podmiotami podczas prowadzenia działań związanych z tego typu akcją ratowniczą. Dokonano również rozwinięcia łączności radiowej na potrzeby większej akcji ratowniczej. Powiatowe stanowisko kierowania po otrzymaniu zgłoszenia o symulowanym pożarze hali produkcyjnej w firmie przemysłu drzewnego zaalarmowało do zdarzenia pierwsze siły i środki w celu rozpoznania zdarzenia i podjęcia pierwszych działań ratowniczych. Po chwili alarmowano kolejne siły i środki przebywające w rejonach koncentracji. Ponieważ założono, ze zdarzenie gwałtownie rozwija się zaalarmowano w ramach sąsiedzkiej pomocy zastępy SHD 21 z KP PSP w Brodnicy, SH 18 z KP PSP w Iławie oraz zastęp SH 18 z OSP w Lubawie. Ratownicy po dokonanym przeszukaniu odnaleźli 3 osoby poszkodowane, których zabrakło podczas prowadzonej przez dyrekcję zakładu ewakuacji załogi, udzielili im pomocy medycznej, a po przybyciu służb medycznych przekazali je do dalszych działań medycznych. Ćwiczenia zakończono podsumowaniem oraz wydano ćwiczącym ciepły posiłek. Ogółem w ćwiczeniach zaangażowane było 25 zastępów i 150 ratowników z ochotniczych straży pożarnych oraz 7 zastępów i 20 ratowników z jednostek PSP. asp. sztab. Michał Błąszkowski rzecznik prasowy KP PSP w Nowym Mieście Lub.