2 października 2009 roku Komenda Powiatowa PSP w Ełku przeprowadziła ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu ełckiego. W ćwiczeniach udział wzięły 4 zastępy PSP z JRG Ełk i 10 zastępów OSP z terenu całego powiatu ełckiego. Obiektem ćwiczeń był budynek zamieszkania zbiorowego – były Hotel Lega Inn w Chełchach koło Ełku. Założenie przewidywało pożar pomieszczenia magazynowego, który rozpoczął sie około godz. 4 – tej rano. Przyczyną było zwarcie w instalacji elektrycznej. Po przybyciu na miejsce służb ratunkowych przystąpiono do ewakuacji poszkodowanych (29 osób) i rozpoczęto działania gaśnicze. W trakcie ćwiczeń realizowano następujące cele: • doskonalono umiejętności ratownicze, • doskonalono współpracę między poszczególnymi służbami ratowniczymi w tym z OSP, • wypracowywano optymalne rozwiązania taktyczne podczas dużych pożarów, • doskonalono zasady dowodzenia na szczeblu interwencyjnym i taktycznym. Po zakończeniu ćwiczeń omówiono poszczególne etapy działań, zwracając uwagę na ewakuację z obiektu osób poszkodowanych.