W dniu 25 września 2009 roku w godzinach 11:00 – 12:00 w Iławie, przy ul. Kajki (obok Intermarche) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie przeprowadziła pokazowe ćwiczenia z zakresu ratownictwa drogowego podczas symulowanego wypadku – zderzenia samochodu osobowego z autobusem szkolnym przewożącym dzieci. W trakcie ćwiczeń pokazane zostały działania strażaków-ratowników związane z uwalnianiem osób uwięzionych w pojazdach oraz udzielaniem pomocy przedlekarskiej podczas zdarzeń masowych, tj. z dużą ilością poszkodowanych. W działaniach wykorzystano ratowniczy namiot ewakuacyjny, niezbędny do prowadzenia działań podczas takich zdarzeń. W ćwiczeniach wzięły udziały zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotnicze Straży Pożarnych z KSRG z powiatu iławskiego oraz jak zawsze niezawodne iławskie Pogotowie Ratunkowe i Policja. Ponadto kpt. Mariusz Osmański – dowódca zmiany II w JRG Iława wraz z młodzieżowymi instruktorami PCK przeprowadził pokaz – szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, m.in. resuscytacji bezprzyrządową, , sposoby zaopatrywania ran i urazów, itp. Pokazy były głównym punktem ogólnopolskiej akcji promocyjnej HDK PCK z grupą muszkieterów, podczas której można było honorowo oddać krew oraz uzyskać informacje na temat honorowego krwiodawstwa. Krew oddało prawie 60 osób, dzięki czemu udało się zebrać ponad 20 litrów krwi. Pokazy obserwowali przedstawiciele władz miasta i powiatu.