W czwartek 24.09.2009r w godzinach południowych Mrągowo rozbrzmiało dźwiękiem syren i blaskiem sygnalizacji świetlnych. Na ulicach kolorem dominującym okazał się czerwony. Służby ratownicze podążały w stronę lokalnego nabrzeża. Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie o godz. 1100 otrzymała zgłoszenie, że na skutek nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych w pomieszczeniu kuchni restauracji „Gościniec Molo” doszło do powstania pożaru. Pracownicy kuchni zostają poparzeni. Część restauracyjna wypełniła się gęstym dymem. Klienci restauracji zaczynają uciekać w panice w wyniku czego 5 osób zostaje rannych. Pływający w tym czasie turyści po J. Czos zauważają zaistniałą sytuację. Nie zwracają uwagi na ruch panujący na akwenie, czego rezultatem jest zderzenie czołowe dwóch łodzi silnikowych. Jedna z łodzi ulega poważnemu uszkodzeniu, powstaje pożar w komorze silnika, ranne zostają 4 osoby.
Strażacy wchodzą do akcji. Na szczęście to tylko ćwiczenia. Taki scenariusz założyło Centrum Zarządzania Kryzysowego przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. Łącznie zaangażowano w nie 17 wozów bojowych i ponad 80 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu mrągowskiego. Do współdziałania zaproszono Policję, Straż Miejską, Pogotowie. Ćwiczenia na tak dużą skalę, przede wszystkim miały na celu;
a.doskonalenie współdziałania sił i środków podmiotów ratowniczych funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego z innymi służbami powołanymi do wypełniania podobnych zadań,
b.sprawdzenie i ocena stanu przygotowania jednostek włączonych do KSRG z terenu powiatu mrągowskiego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
c.doskonalenie dowódców PSP oraz OSP w zakresie dowodzenia dużymi związkami taktycznymi.
Podsumowania przebiegu działań na miejscu prowadzenia akcji, wstępnie dokonał V-ce Starosta powiatu mrągowskiego Pan Janusz Alicki, oraz przedstawiciele poszczególnych służb. Zagadnienia omówiono szczegółowo na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. Przedstawiono wnioski i spostrzeżenia. Rozjemcy poszczególnych odcinków bojowych dokonali oceny wykonywanych czynności. Szersza relacja na   http://www.itvmragowo.pl/