SOSNA 2009 – ćwiczenia taktyczno-bojowe KP PSP w Iławie

W dniu 31 lipca br. na granicy Nadleśnictw Iława i Susz (powiat iławski) – Leśnictwo Starkowo i Szwalewo odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.

Głównym celem ćwiczeń było m.in. doskonalenie organizacji dużych akcji gaśniczych na terenie obszarów leśnych, doskonalenie umiejętności dowodzenia oraz prowadzenia działań gaśniczych podczas dużych pożarów lasów, a także współdziałania z innymi służbami, tj. służbą leśną i policją.

Do realizacji przewidziano następujące zagadnienia:

sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników, gotowości operacyjno-technicznej sił i środków powiatu iławskiego oraz Kompanii Gaśniczych Warmińsko–Mazurskiej Brygady Odwodowej,

sprawdzenie możliwości poboru wody z pobliskich zbiorników i cieków wodnych,

dowodzenie na szczeblu interwencyjnym, taktycznym i strategicznym,

sprawdzenie stopnia przestrzegania przepisów BHP,

sprawdzenie działania systemu łączności,

współpraca ze służbami współdziałającymi, tj. służbą leśną, policją,

utworzenie SZTABU akcji na poziomie powiatowym,

wypracowanie optymalnych rozwiązań taktycznych podczas likwidacji pożarów wielkopowierzchniowych upraw leśnych.

W założeniach do ćwiczeń przyjęto pożar lasu o powierzchni przekraczającej znacznie 10 hektarów! Ponadto, warunki meteorologiczne w dniu ćwiczeń znacznie przyczyniały się do jego szybkiego rozwoju, co w znacznym stopniu utrudniło działania. Pracownicy służby leśnej dość szybko zauważają wyłaniający się z drzew dym, po czym niezwłocznie alarmują straż pożarną. W początkowej fazie, po dojeździe pierwszych zastępów nie udaje się zlokalizować wszystkich ognisk zapalnych. Pożar wymyka się spod kontroli. Konieczne okazuje się przegrupowanie sił i środków celem przeprowadzenia skutecznego natarcia na całej długości linii frontu pożaru. W ćwiczeniach do pozoracji wykorzystano świece dymne o długim (15 min) czasie zadymiania oraz taśmy ostrzegawcze.

W ćwiczeniach udział wzięło 10 zastępów JRG Iława oraz 20 zastępów OSP powiatu iławskiego - w sumie 140 osób.

Wnioski z ćwiczeń są w trakcie opracowania.

Fot. Archiwum KP PSP Iława