W ramach m.in. przygotowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego z powiatu gołdapskiego do działań w okresie zimowym, w dniach 12–15 stycznia 2021 roku na Jeziorze Gołdap oraz Zalewie w Gołdapi odbyły się ćwiczenia doskonalące dla zmian służbowych JRG z  zakresu działań na akwenach zalodzonych, połączone z przypomnieniem procedur ratowniczych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy m.in.: w  przypadku wychłodzenia (np. w momencie załamania się tafli lodu pod osobą poszkodowaną). Manewry przebiegały z zachowaniem obowiązujących zasad i procedur oraz reżimu sanitarnego.


Opracowanie: kpt. Michał Herman, KP PSP w Gołdapi

Zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Jabłoński/st. asp. Przemysław Sakowicz, KP PSP w Gołdapi

Zmienna pogoda oraz zagrożenia związane z ratownictwem wodnym w tym prowadzenie działań na zbiornikach wodnych pokrytych lodem sprawiła, że strażacy realizują cykl szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego.

31 października 2020 r.  w Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi zostało zakończone szkolenie strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, które rozpoczęło się 1 lutego br.

31 października 2020 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili wspólne ćwiczenia z żołnierzami 43. Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie w ramach doskonalenia zawodowego formacji mundurowych.

W dniach 05-16.10.2020 r. nad jeziorami powiatu węgorzewskiego odbył się obóz kondycyjno-szkoleniowy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno Nurkowego „Węgorzewo”.