W czwartek 24.09.2009r w godzinach południowych Mrągowo rozbrzmiało dźwiękiem syren i blaskiem sygnalizacji świetlnych. Na ulicach kolorem dominującym okazał się czerwony. Służby ratownicze podążały w stronę lokalnego nabrzeża. Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie o godz. 1100 otrzymała zgłoszenie, że na skutek nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych w pomieszczeniu kuchni restauracji „Gościniec Molo” doszło do powstania pożaru. Pracownicy kuchni zostają poparzeni. Część restauracyjna wypełniła się gęstym dymem. Klienci restauracji zaczynają uciekać w panice w wyniku czego 5 osób zostaje rannych. Pływający w tym czasie turyści po J. Czos zauważają zaistniałą sytuację. Nie zwracają uwagi na ruch panujący na akwenie, czego rezultatem jest zderzenie czołowe dwóch łodzi silnikowych. Jedna z łodzi ulega poważnemu uszkodzeniu, powstaje pożar w komorze silnika, ranne zostają 4 osoby.
Strażacy wchodzą do akcji. Na szczęście to tylko ćwiczenia. Taki scenariusz założyło Centrum Zarządzania Kryzysowego przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. Łącznie zaangażowano w nie 17 wozów bojowych i ponad 80 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu mrągowskiego. Do współdziałania zaproszono Policję, Straż Miejską, Pogotowie. Ćwiczenia na tak dużą skalę, przede wszystkim miały na celu;
a.doskonalenie współdziałania sił i środków podmiotów ratowniczych funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego z innymi służbami powołanymi do wypełniania podobnych zadań,
b.sprawdzenie i ocena stanu przygotowania jednostek włączonych do KSRG z terenu powiatu mrągowskiego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
c.doskonalenie dowódców PSP oraz OSP w zakresie dowodzenia dużymi związkami taktycznymi.
Podsumowania przebiegu działań na miejscu prowadzenia akcji, wstępnie dokonał V-ce Starosta powiatu mrągowskiego Pan Janusz Alicki, oraz przedstawiciele poszczególnych służb. Zagadnienia omówiono szczegółowo na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. Przedstawiono wnioski i spostrzeżenia. Rozjemcy poszczególnych odcinków bojowych dokonali oceny wykonywanych czynności. Szersza relacja na   https://www.itvmragowo.pl/ {gallery}Aktualnosci/090930{/gallery}

_DSC05200W dniu 24.09. br. na Terminalu Paliw PKN ORLEN w Gutkowie odbyły się Ćwiczenia Służb Ratowniczych Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zakresie likwidacji skutków ataku terrorystycznego i pożaru zbiornika naziemnego z olejem napędowym. Ćwiczenia poprzedziła narada szkoleniowa kadry dowódczej Warmińśko-Mazurskiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej, której tematem przewodnim były zagrożenia związane z substancjami ropopochodnymi podczas magazynowania i transportu. Omówiono budowę cystern do przewozu paliw pod kątem prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz dokonano pokazu przyjęcia śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Bardzo ciekawym punktem narady okazał się praktyczny pokaz wykipienia (wyrzutu) ropy naftowej, który może wystąpić podczas pożarów zbiorników z ropą naftową. Prezentacji dokonał Pan Marek Labuda – Komendant ZSP PERN Gdańsk.

Podczas ćwiczeń doskonalono procedury współdziałania pomiędzy Strażą Pożarną, Policją, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta i Powiatu Olsztyn, siłami i środkami dysponowanymi przez Regionalną Dyrekcje Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwo Kudypy. Przećwiczono naprowadzanie samolotu gaśniczego nad obszary objęte pożarem.

W manewrach udział wzięło 50 zastępów Straży Pożarnej stanowiących siły i środki trzech kompanii Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej oraz 60 Policjantów stanowiących siły i środki oddziałów Antyterrorystycznych Wojewódzkiej Komendy Policji w Olsztynie oraz samolot gaśniczy Nadleśnictwa Olsztyn i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Manewry były doskonałą okazją do sprawdzenia zasad dowodzenia i współdziałania podczas akcji ratowniczych prowadzonych na obiektach przemysłowych, gaszenia pożarów wielkopowierzchniowych (lasy) oraz sprawdzenia działania instalacji przeciwpożarowych funkcjonujących w obiekcie.

Ogólna liczba ćwiczących wyniosła: 250 strażaków i 60 policjantów. wiecej zdjęć >>>>

 

W dniach od 8 do 9 września br. na Jeziorze Kisajno w Giżycku odbyły się manewry specjalistycznych grup wodno – nurkowych Warmińsko – Mazurskiej Brygady Odwodowej połączone z konferencją pt.: „Ratownictwo wodne podstawowe i specjalistyczne w PSP na podstawie doświadczeń SGRWN woj. warmińsko – mazurskiego oraz woj. podlaskiego”

 

Zamierzeniem organizatorów było zaprezentowanie potencjału ratowniczego SGRWN woj. warmińsko – mazurskiego oraz ukazanie kierunków rozwoju ww. ratownictwa. W pierwszym dniu, tj. 8.09.09r. zaprezentowano najnowszy sprzęt pływający do działań podstawowych i specjalistycznych oraz wypracowane standardy wyposażenia indywidualnego zarówno ratowników biorących udział w działaniach podstawowych jak też nurków wykonujących prace specjalistyczne.

W pokazach rat. wodnego - podstawowego i specjalistycznego, które odbyły się pierwszego dnia wzięło udział 10 SGRWN woj. warmińsko – mazurskiego oraz statek ratowniczy OSP KSRG Spytkowo wraz z łodzią hybrydową jak również Mazurski WOPR.

Podczas Konferencji, w dniu 9.09.09r. zostało wygłoszonych szereg ciekawych prezentacji, które pozwoliły szerzej spojrzeć na problematykę ratownictwa wodnego w PSP, jak również przybliżyć nowoczesne techniki wykorzystywane przez niektóre z grup wodno-nurkowych.

 

W konferencji udział wzięło przeszło 100 uczestników, w tym 56 przedstawicieli województw z różnych stron Polski, którzy mogli dodatkowo wypróbować zaprezentowany przez firmy produkujące i dystrybuujące sprzęt z zakresu rat, wodnego podstawowego i specjalistycznego. Swoje produkty prezentowali w kolejności: SCANTEK, SANTI, MAZURIA, NHN – POLSKA oraz SGRWN z Augustowa (praktyczna prezentacja ROV-a i poszczególne SGRWN z woj. warmińsko – mazurskiego. W ramach konferencji można było praktycznie wypróbować prezentowany sprzęt.

Przedsięwzięciu towarzyszyły obrady Komisji Komendanta Głównego PSP ds. Ratownictwa Wodnego.

Kto nie był niech żałuje!

 

 

W dniu 26 sierpnia 2009r na odcinku rzeki Pasłęki w Braniewie w pobliżu ulic Skośnej i Kościuszki odbyły się ćwiczenia ratownicze pod nazwą „Zagrożenie Środowiska 2009”.

W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki Państwowej Straży Pożarnej oraz zastęp Wojskowej Straży Pożarnej.

Ćwiczenia związane były z likwidacją skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska naturalnego związanych z rozwojem cywilizacyjnym.

Podczas ćwiczeń analizowano zachowanie się plam olejowych na wodach i gruncie, praktycznie ćwiczono metody zwalczania rozlewów olejowych, omawiano wpływ substancji ropopochodnych na środowisko. W działaniach wykorzystano zapory elastyczne płaszczowe /30mb/, sprzęt pływający /ponton/, zbiornik do substancji niebezpiecznych, zestawy ekologiczne wraz z wyposażeniem /maty sorpcyjne/. Całość ćwiczeń, które trwały około dwóch godzin obserwował Komendant Powiatowy PSP w Braniewie. W ćwiczeniach uczestniczyło pięć zastępów ratowniczo – gaśniczych  oraz 24 ratowników.