Od kilku tygodni na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej znajduje się nowy sprzęt pożarniczy pozyskany z KW PSP w Olsztynie oraz dzięki wsparciu lokalnych sponsorów.

II miejsce zajęli braniewscy strażacy w piątkowym /30.10.2009/ turnieju eliminacyjnym do XI Mistrzostw w Halowej Piłce Nożnej Strażaków PSP Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

7.10.2009 Przeprowadzono ćwiczenia służb ratowniczych w Urzędzie Miejskim i Starostwie w Giżycku. Scenariusz ćwiczeń przewidywał atak terrorystyczny polegający na podłożeniu ładunku wybuchowego i wznieceniu pożaru.

W dniu 23 października 2009 r. o godz. 10.30 Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy zorganizowała i przeprowadziła ćwiczenia podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wraz ze służbami współdziałającymi „Zamek 2009”. Ćwiczenia wpisane były w cykl trwających od 22 października „Powiatowych ćwiczeń obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w powiecie nidzickim”.

Scenariusz zintegrowanych ćwiczeń taktycznych oparto o założenie, że przez teren powiatu nowomiejskiego przeszła trąba powietrzna. Wraz z ulewnym deszczem spowodowała ogromne zniszczenia na terenie całego powiatu. W wyniku wichury odnotowano przerwy w dostawie prądu spowodowane zerwaniem linii energetycznych. Wielu odbiorców energii elektrycznej nie miało prądu. Zniszczeniu uległo kilkanaście budynków mieszkalnych i usługowych. Szalejący wiatr połamał kilkadziesiąt drzew, z tego 9 uniemożliwiało ruch na drodze krajowej nr 15. Nastąpiło zerwanie linii wysokiego napięcia na ul. K. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim. Spowodowało to w konsekwencji pożar hali wielkowymiarowej w zakładzie przemysłu drzewnego Szynak-Meble.