W dniu 29 grudnia br. strażak dyżurny PSK otrzymał zgłoszenie o pożarze na III kondygnacji w budynku kętrzyńskiej Komendy Powiatowej Policji.

W dniu 29.12.2009r odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe przeprowadzone przez KP PSP w Braniewie na obiekcie administracyjnym Zakładu Karnego w Braniewie przy ulicy Plac Grunwaldu.

W dniu 22 grudnia 2009 r. strażacy JRG Lidzbark Warmiński przeprowadzili ćwiczenia praktyczne z użyciem deski lodowej na pokrytym lodem jeziorze Wielochowskim.

W dniu 19 grudnia 2009 r. odbyło się przekazanie nowego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie, gm. Kętrzyn

W dniu 20 grudnia 2009r. po 5 tygodniach intensywnej, nauki zakończyło się jednoetapowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, w którym uczestniczyli druhowie OSP z terenu gmin Dywity, Jeziorany, Barczewo i Dobre Miasto. Do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przystąpiło 29 strażaków. Szkolenie zrealizowano na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Olsztynie.