Ze względu na charakter obiektu na miejsce zdarzenia zadysponowano znaczne siły i środki Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, WSP oraz OSP. Dodatkowo miejsce prowadzenia działań /drogi dojazdowe/ były zabezpieczane przez funkcjonariuszy Policji.

altSprzyjająca pogoda sprawia, że braniewscy strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie wykorzystują wolny czas pomiędzy wyjazdami do akcji na ćwiczenia praktyczne realizowane na terenie i obiektach KP PSP z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Kilka minut po godzinie dwunastej w dniu 19.11.09r dźwięk syren alarmowych zaniepokoił mieszkańców miasta Braniewa. Znaczne siły i środki zostały skierowane w pobliże zakładu dużego ryzyka – punkt przeładunku gazu płynnego „Glob – Terminal” w Braniewie ul. Olsztyńska 5.

W dniu 17.11.2009r kilka minut przed godziną siedemnastą braniewscy strażacy otrzymali zgłoszenie o zadymieniu na kondygnacji II w internacie należącym do Specjalnego Ośrodka Szkolna Wychowawczego w Braniewie przy ulicy Moniuszki 22.