Scenariusz zintegrowanych ćwiczeń taktycznych oparto o założenie, że przez teren powiatu nowomiejskiego przeszła trąba powietrzna. Wraz z ulewnym deszczem spowodowała ogromne zniszczenia na terenie całego powiatu. W wyniku wichury odnotowano przerwy w dostawie prądu spowodowane zerwaniem linii energetycznych. Wielu odbiorców energii elektrycznej nie miało prądu. Zniszczeniu uległo kilkanaście budynków mieszkalnych i usługowych. Szalejący wiatr połamał kilkadziesiąt drzew, z tego 9 uniemożliwiało ruch na drodze krajowej nr 15. Nastąpiło zerwanie linii wysokiego napięcia na ul. K. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim. Spowodowało to w konsekwencji pożar hali wielkowymiarowej w zakładzie przemysłu drzewnego Szynak-Meble.

W dniach 19-22.10.2009 r. trzy Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego z terenu naszego województwa gościły na zgrupowaniu ćwiczebnym organizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP Gdańsk.

2 października 2009 roku Komenda Powiatowa PSP w Ełku przeprowadziła ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu ełckiego. W ćwiczeniach udział wzięły 4 zastępy PSP z JRG Ełk i 10 zastępów OSP z terenu całego powiatu ełckiego. Obiektem ćwiczeń był budynek zamieszkania zbiorowego – były Hotel Lega Inn w Chełchach koło Ełku.

 

W dniu 25 września 2009 roku w godzinach 11:00 – 12:00 w Iławie, przy ul. Kajki (obok Intermarche) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie przeprowadziła pokazowe ćwiczenia z zakresu ratownictwa drogowego podczas symulowanego wypadku – zderzenia samochodu osobowego z autobusem szkolnym przewożącym dzieci. W trakcie ćwiczeń pokazane zostały działania strażaków-ratowników związane z uwalnianiem osób uwięzionych w pojazdach oraz udzielaniem pomocy przedlekarskiej podczas zdarzeń masowych, tj. z dużą ilością poszkodowanych. W działaniach wykorzystano ratowniczy namiot ewakuacyjny, niezbędny do prowadzenia działań podczas takich zdarzeń. W ćwiczeniach wzięły udziały zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotnicze Straży Pożarnych z KSRG z powiatu iławskiego oraz jak zawsze niezawodne iławskie Pogotowie Ratunkowe i Policja. Ponadto kpt. Mariusz Osmański – dowódca zmiany II w JRG Iława wraz z młodzieżowymi instruktorami PCK przeprowadził pokaz – szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, m.in. resuscytacji bezprzyrządową, , sposoby zaopatrywania ran i urazów, itp. Pokazy były głównym punktem ogólnopolskiej akcji promocyjnej HDK PCK z grupą muszkieterów, podczas której można było honorowo oddać krew oraz uzyskać informacje na temat honorowego krwiodawstwa. Krew oddało prawie 60 osób, dzięki czemu udało się zebrać ponad 20 litrów krwi. Pokazy obserwowali przedstawiciele władz miasta i powiatu.

{gallery}/Aktualnosci/091001{/gallery}

 

W czwartek 24.09.2009r w godzinach południowych Mrągowo rozbrzmiało dźwiękiem syren i blaskiem sygnalizacji świetlnych. Na ulicach kolorem dominującym okazał się czerwony. Służby ratownicze podążały w stronę lokalnego nabrzeża. Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie o godz. 1100 otrzymała zgłoszenie, że na skutek nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych w pomieszczeniu kuchni restauracji „Gościniec Molo” doszło do powstania pożaru. Pracownicy kuchni zostają poparzeni. Część restauracyjna wypełniła się gęstym dymem. Klienci restauracji zaczynają uciekać w panice w wyniku czego 5 osób zostaje rannych. Pływający w tym czasie turyści po J. Czos zauważają zaistniałą sytuację. Nie zwracają uwagi na ruch panujący na akwenie, czego rezultatem jest zderzenie czołowe dwóch łodzi silnikowych. Jedna z łodzi ulega poważnemu uszkodzeniu, powstaje pożar w komorze silnika, ranne zostają 4 osoby.
Strażacy wchodzą do akcji. Na szczęście to tylko ćwiczenia. Taki scenariusz założyło Centrum Zarządzania Kryzysowego przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. Łącznie zaangażowano w nie 17 wozów bojowych i ponad 80 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu mrągowskiego. Do współdziałania zaproszono Policję, Straż Miejską, Pogotowie. Ćwiczenia na tak dużą skalę, przede wszystkim miały na celu;
a.doskonalenie współdziałania sił i środków podmiotów ratowniczych funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego z innymi służbami powołanymi do wypełniania podobnych zadań,
b.sprawdzenie i ocena stanu przygotowania jednostek włączonych do KSRG z terenu powiatu mrągowskiego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
c.doskonalenie dowódców PSP oraz OSP w zakresie dowodzenia dużymi związkami taktycznymi.
Podsumowania przebiegu działań na miejscu prowadzenia akcji, wstępnie dokonał V-ce Starosta powiatu mrągowskiego Pan Janusz Alicki, oraz przedstawiciele poszczególnych służb. Zagadnienia omówiono szczegółowo na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. Przedstawiono wnioski i spostrzeżenia. Rozjemcy poszczególnych odcinków bojowych dokonali oceny wykonywanych czynności. Szersza relacja na   https://www.itvmragowo.pl/ {gallery}Aktualnosci/090930{/gallery}