Organizacja oraz prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych podczas zdarzeń w obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego to główny temat wspólnych ćwiczeń ochotników z miasta i gminy Orneta oraz Lubomino powiat lidzbarski.

W dniu 8 grudnia br. odbyło się uroczyste ślubowanie strażaka Pawła Szauer zatrudnionego w KP PSP Iława.

W dniu 08.12.2009 r. Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie, przy współudziale służb ratowniczych Policji i Pogotowia Ratunkowego, przeprowadziła ćwiczenia na obiekcie budynku Administracyjnego Szpitala Powiatowego w Mrągowie.

W dniach 7,8,9 grudnia 2009 roku strażacy JRG-1 i JRG-2 KM PSP Olsztyn w ramach programowego szkolenia zawodowego, doskonalili umiejętności praktyczne z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Dzięki współpracy, po kierunkiem D-ców JRG, ćwiczono na stanowisku dydaktycznym - ćwiczebnej instalacji chemicznej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie.

W dniu 5 grudnia w Komendzie Powiatowej PSP w Działdowie zakończyło się, zorganizowane dla członków OSP z terenu powiatu działdowskiego, szkolenie kursowe z zakresu ratownictwa technicznego.