W dniach 5-7 marca 2010 r.w Lidzbarku Warmińskim, już po raz trzeci, odbyły się Zimowe Manewry Młodzieżowych Grup Joannitów ( MGJ). Ćwiczenia zorganizował Oddział Miejscowy Stowarzyszenia JDP przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim.

W lutym 2010 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie rozpoczął się kurs – szkolenie podstawowe - strażaków ratowników OSP.

W związku z dłuższą i mroźniejszą niż w ostatnich latach zimą, w nowomiejskiej KP PSP kontynuowane jest szkolenie doskonalące strażaków-ratowników PSP w zakresie ratownictwa lodowego.

W dniach 24–26 lutego 2010 roku Jednostka Ratowniczo–Gaśnicza PSP w Ełku przeprowadziła ćwiczenia na obiektach Centrum Studiów Bałtyckich. Ćwiczenia miały na celu zapoznanie strażaków i przygotowanie ich do ewentualnych działań ratowniczo–gaśniczych w dwóch obiektach.

W dniu 18 lutego w Gołdapi, odbyły się ćwiczenia Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej z udziałem śmigłowca MI-8 Lotnictwa Policyjnego Komendy Głównej Policji, pod kryptonimem „GOŁDAP-ZIMA 2010”.