W dniu 18.03.2010 roku na Jeziorze Olecko Wielkie odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego i nurkowania podlodowego. W ćwiczeniach brali udział strażacy-płetwonurkowie ze specjalistycznych grup wodno-nurkowych z Olecka i Gołdapi.

11 marca 2010 r. zakończyło się 13.dniowe szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP, prowadzone przez Powiatowy Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych, działający przy KP PSP w Lidzbarku Warmińskim.

Kilka dni zajęć szkoleniowych realizowanych przez KP PSP w Braniewie podczas szkolenia podstawowego strażaków–ratowników OSP zaowocowało rozpoczęciem zajęć typowo poligonowych.

12 marca 2010 r., na terenie zakładu produkcyjnego w Niedrzwicy, przeprowadzono praktyczne ćwiczenia doskonalące naszych strażaków, należących do SGRW„Gołdap”, z zakresu ewakuacji ludzi znajdujących się poniżej terenu ziemi.

W dniach 5-7 marca 2010 r.w Lidzbarku Warmińskim, już po raz trzeci, odbyły się Zimowe Manewry Młodzieżowych Grup Joannitów ( MGJ). Ćwiczenia zorganizował Oddział Miejscowy Stowarzyszenia JDP przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim.