11 marca 2010 r. zakończyło się 13.dniowe szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP, prowadzone przez Powiatowy Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych, działający przy KP PSP w Lidzbarku Warmińskim.

Kilka dni zajęć szkoleniowych realizowanych przez KP PSP w Braniewie podczas szkolenia podstawowego strażaków–ratowników OSP zaowocowało rozpoczęciem zajęć typowo poligonowych.

12 marca 2010 r., na terenie zakładu produkcyjnego w Niedrzwicy, przeprowadzono praktyczne ćwiczenia doskonalące naszych strażaków, należących do SGRW„Gołdap”, z zakresu ewakuacji ludzi znajdujących się poniżej terenu ziemi.

W dniach 5-7 marca 2010 r.w Lidzbarku Warmińskim, już po raz trzeci, odbyły się Zimowe Manewry Młodzieżowych Grup Joannitów ( MGJ). Ćwiczenia zorganizował Oddział Miejscowy Stowarzyszenia JDP przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Lidzbarku Warmińskim.

W lutym 2010 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie rozpoczął się kurs – szkolenie podstawowe - strażaków ratowników OSP.