W dniach 15-17 lutego br. na terenie poligonu wodnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie /w Rybakach, koło Stawigudy/ odbyły się ćwiczenia specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego woj. warmińsko-mazurskiego.

W poniedziałek, 15 lutego zmiana służbowa nr III z Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej w Braniewie przeprowadziła ćwiczenia na zamarzniętym odcinku Rzeki Pasłęki.

W dniach 9-10.02.2010 r., w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku odbył się kurs nurkowania podlodowego PL 1.

Kolejnych 28 członków OSP z terenu powiatu kętrzyńskiego przeszło szkolenie wg znowelizowanego programu szkolenia.

Od 1 lutego 2010 r., w siedzibie KP PSP, rozpoczęło się szkolenie w zakresie ratownictwa na wodach. Po zajęciach teoretycznych, kursanci pod bacznym okiem strażaków z JRG, udali się na jeziorko miejskie przy ulicy Kętrzyńskiej w Bartoszycach, w celu przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych organizacji akcji ratownictwa lodowego.