Kilka minut po godzinie 12.00 w dniu 02.04.2010 r. braniewscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w budynku administracyjnym Miejskiego Ośrodka Sportu w Braniewie przy ulicy Moniuszki.

31.03.2010 roku przeprowadzone zostały ćwiczenia doskonalące dla zastępów KP PSP w Giżycku. Ćwiczenia zorganizowane zostały na obiekcie Meblarskiej Spółdzielni Inwalidów „ ZGODA ”.

28 marca 2010 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy odbył się egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności strażaków-ratowników OSP biorących udział w szkoleniu specjalistycznym z zakresu ratownictwa technicznego.

26 marca 2010 roku, około godziny 9:30, na dachu nieczynnej ełckiej lokomotywowni wybuchła butla acetylenowa. W wyniku wybuchu, trzech pracowników firmy budowlanej zostało rannych. Dwóch z nich, siła wybuchu zrzuciła z dachu ( z wysokości około 25 metrów), trzeci z lekkimi obrażeniami, przytomny został na dachu.

W dniu 26.03.2010 roku zastępy straży pożarnej w Giżycku uczestniczyły w ćwiczeniach antyterrorystycznych zorganizowanych przez 15 Brygadę Zmechanizowaną. Ćwiczenia zakładały napad uzbrojonych sprawców na oficera dyżurnego jednostki wojskowej i kasę jednostki.