W dniach od 8 do 9 września br. na Jeziorze Kisajno w Giżycku odbyły się manewry specjalistycznych grup wodno – nurkowych Warmińsko – Mazurskiej Brygady Odwodowej połączone z konferencją pt.: „Ratownictwo wodne podstawowe i specjalistyczne w PSP na podstawie doświadczeń SGRWN woj. warmińsko – mazurskiego oraz woj. podlaskiego”

 

Zamierzeniem organizatorów było zaprezentowanie potencjału ratowniczego SGRWN woj. warmińsko – mazurskiego oraz ukazanie kierunków rozwoju ww. ratownictwa. W pierwszym dniu, tj. 8.09.09r. zaprezentowano najnowszy sprzęt pływający do działań podstawowych i specjalistycznych oraz wypracowane standardy wyposażenia indywidualnego zarówno ratowników biorących udział w działaniach podstawowych jak też nurków wykonujących prace specjalistyczne.

W pokazach rat. wodnego - podstawowego i specjalistycznego, które odbyły się pierwszego dnia wzięło udział 10 SGRWN woj. warmińsko – mazurskiego oraz statek ratowniczy OSP KSRG Spytkowo wraz z łodzią hybrydową jak również Mazurski WOPR.

Podczas Konferencji, w dniu 9.09.09r. zostało wygłoszonych szereg ciekawych prezentacji, które pozwoliły szerzej spojrzeć na problematykę ratownictwa wodnego w PSP, jak również przybliżyć nowoczesne techniki wykorzystywane przez niektóre z grup wodno-nurkowych.

 

W konferencji udział wzięło przeszło 100 uczestników, w tym 56 przedstawicieli województw z różnych stron Polski, którzy mogli dodatkowo wypróbować zaprezentowany przez firmy produkujące i dystrybuujące sprzęt z zakresu rat, wodnego podstawowego i specjalistycznego. Swoje produkty prezentowali w kolejności: SCANTEK, SANTI, MAZURIA, NHN – POLSKA oraz SGRWN z Augustowa (praktyczna prezentacja ROV-a i poszczególne SGRWN z woj. warmińsko – mazurskiego. W ramach konferencji można było praktycznie wypróbować prezentowany sprzęt.

Przedsięwzięciu towarzyszyły obrady Komisji Komendanta Głównego PSP ds. Ratownictwa Wodnego.

Kto nie był niech żałuje!

 

 

W dniu 26 sierpnia 2009r na odcinku rzeki Pasłęki w Braniewie w pobliżu ulic Skośnej i Kościuszki odbyły się ćwiczenia ratownicze pod nazwą „Zagrożenie Środowiska 2009”.

W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki Państwowej Straży Pożarnej oraz zastęp Wojskowej Straży Pożarnej.

Ćwiczenia związane były z likwidacją skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska naturalnego związanych z rozwojem cywilizacyjnym.

Podczas ćwiczeń analizowano zachowanie się plam olejowych na wodach i gruncie, praktycznie ćwiczono metody zwalczania rozlewów olejowych, omawiano wpływ substancji ropopochodnych na środowisko. W działaniach wykorzystano zapory elastyczne płaszczowe /30mb/, sprzęt pływający /ponton/, zbiornik do substancji niebezpiecznych, zestawy ekologiczne wraz z wyposażeniem /maty sorpcyjne/. Całość ćwiczeń, które trwały około dwóch godzin obserwował Komendant Powiatowy PSP w Braniewie. W ćwiczeniach uczestniczyło pięć zastępów ratowniczo – gaśniczych  oraz 24 ratowników.

 

SOSNA 2009 – ćwiczenia taktyczno-bojowe KP PSP w Iławie

W dniu 31 lipca br. na granicy Nadleśnictw Iława i Susz (powiat iławski) – Leśnictwo Starkowo i Szwalewo odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.

Głównym celem ćwiczeń było m.in. doskonalenie organizacji dużych akcji gaśniczych na terenie obszarów leśnych, doskonalenie umiejętności dowodzenia oraz prowadzenia działań gaśniczych podczas dużych pożarów lasów, a także współdziałania z innymi służbami, tj. służbą leśną i policją.

Do realizacji przewidziano następujące zagadnienia:

sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników, gotowości operacyjno-technicznej sił i środków powiatu iławskiego oraz Kompanii Gaśniczych Warmińsko–Mazurskiej Brygady Odwodowej,

sprawdzenie możliwości poboru wody z pobliskich zbiorników i cieków wodnych,

dowodzenie na szczeblu interwencyjnym, taktycznym i strategicznym,

sprawdzenie stopnia przestrzegania przepisów BHP,

sprawdzenie działania systemu łączności,

współpraca ze służbami współdziałającymi, tj. służbą leśną, policją,

utworzenie SZTABU akcji na poziomie powiatowym,

wypracowanie optymalnych rozwiązań taktycznych podczas likwidacji pożarów wielkopowierzchniowych upraw leśnych.

W założeniach do ćwiczeń przyjęto pożar lasu o powierzchni przekraczającej znacznie 10 hektarów! Ponadto, warunki meteorologiczne w dniu ćwiczeń znacznie przyczyniały się do jego szybkiego rozwoju, co w znacznym stopniu utrudniło działania. Pracownicy służby leśnej dość szybko zauważają wyłaniający się z drzew dym, po czym niezwłocznie alarmują straż pożarną. W początkowej fazie, po dojeździe pierwszych zastępów nie udaje się zlokalizować wszystkich ognisk zapalnych. Pożar wymyka się spod kontroli. Konieczne okazuje się przegrupowanie sił i środków celem przeprowadzenia skutecznego natarcia na całej długości linii frontu pożaru. W ćwiczeniach do pozoracji wykorzystano świece dymne o długim (15 min) czasie zadymiania oraz taśmy ostrzegawcze.

W ćwiczeniach udział wzięło 10 zastępów JRG Iława oraz 20 zastępów OSP powiatu iławskiego - w sumie 140 osób.

Wnioski z ćwiczeń są w trakcie opracowania.

Fot. Archiwum KP PSP Iława

9 czerwca 2009 roku na ul. Astronomów w Lidzbarku Warm odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem "GIMBUS 2009" zorganizowane przez Komendę Powiatową PSP w Lidzbarku Warm. oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Lidzbarku Warm. Celem ćwiczeń było przede wszystkim doskonalenie współpracy służb ratowniczych podczas wypadku masowego z udziałem autobusu. Organizatorzy przygotowując ćwiczenia przyjęli następujący scenariusz: około godz. 11.00 pod koła jadącego ul. Astronomów autobusu wbiega nagle pieszy. Kierowca autobusu chcąc uniknąć potrącenia przechodnia gwałtownie hamuje, wpada w poślizg, autobus przewraca się na bok. W przewrócony autobus uderza od przodu samochód osobowy nadjeżdżający z przeciwka. Za autobusem jedzie motocyklista, który nie zdążył wyhamować, uderza w tył autobusu. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostaje 21 osób.

W związku z zaistniałą sytuacją uczestnicy ćwiczeń realizują między innymi następujące zadania :

ˇ strażacy przy pomocy sprzętu specjalistycznego docierają do uwięzionych w pojazdach,

ˇ prowadzona jest segregacja poszkodowanych przez lekarza,

ˇ w wyznaczonej kolejności osoby poszkodowane wynoszone są z pojazdów,

ˇ udzielana jest pomoc medyczna poszkodowanym,

ˇ karetki pogotowia ratunkowego transportują poszkodowanych do szpitali,

ˇ policja zabezpiecza miejsce zdarzenia.

W ćwiczeniach udział brały następujące siły i środki:

ˇ zastęp GCBA 2/20 - KP PSP w Lidzbarku Warm.,

ˇ zastęp SCR - KP PSP w Lidzbarku Warm.,

ˇ zastęp GCBA 5/32 - KP PSP w Lidzbarku Warm.,

ˇ samochody SLKw, SLOp - KP PSP w Lidzbarku Warm.,

ˇ zastęp SLRt - KP PSP w Bartoszycach,

ˇ grupa Joannitów ( First Responder),

ˇ 5 karetek pogotowia ratunkowego: (Lidzbark Warm, Olsztyna - MSWiA, Olsztyna-Joannici)

ˇ policja,

ˇ straż miejska,

ˇ przedstawiciele samorządów powiatu lidzbarskiego,

ˇ dodatkowe podmioty ratownicze: dźwig, autobus, holownik.

Bardzo realnie upozorowane obrażenia u poszkodowanych, w których wcieliła się młodzież ze szkolnej służby medycznej i Joannitów oraz duża liczba ratowników sprawiły, że ćwiczenia wyglądały jak realne zdarzenie przez co wzbudziły duże zainteresowanie społeczeństwa.

Z ramienia Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP ćwiczenia obserwował koordynator ratownictwa medycznego z KW PSP w Olsztynie, st. kpt. Dariusz Szempliński.

Tekst: kpt. Marek Pasławski

Foto: Andrzej Łaskarzewski

 

6 marca 2009 roku, na obszarze Żuław Elbląskich w pobliżu miejscowości Batorowo, odbyły się ćwiczenia Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej pod kryptonimem "ŻUŁAWY 2009". Do ćwiczeń z zakresu działań przeciwpowodziowych wybrano Żuławy, które ze względu na depresyjny charakter terenu zagrożone są wystąpieniem powodzi praktycznie przez cały rok.

Przygotowując ćwiczenia, przyjęto następujący scenariusz rozwoju sytuacji: silnie wiejący wiatr z kierunku północno-wschodniego spowodował gwałtowny przybór wody w Zalewie i w ujściu rzeki Elbląg wywołując tzw. "cofkę". W wyniku przerwania wału, na długości około 50 m, zalane zostają poldery i nadbrzeżne tereny powodując katastrofę w systemie gospodarczym wybrzeża. Mieszkańcy zalanych gospodarstw zostają odcięci od dróg ewakuacyjnych, prawdopodobnie występują osoby poszkodowane, które samodzielnie nie mogą wydostać się z zatopionych budynków.

W związku z przyjętym scenariuszem rozwoju zagrożenia, w trakcie ćwiczeń realizowano następujące zadania:

ˇ ewakuowano ludność z terenów objętych powodzią,

ˇ budowano oraz wzmacniano uszkodzone wały przeciwpowodziowe,

ˇ przy wykorzystaniu grup wodno - nurkowych uszczelniano wały przeciwpowodziowe oraz poszukiwano ewentualnych uszkodzeń,

ˇ udzielano pierwszej pomocy "powodzianom",

ˇ prowadzono prace poszukiwawcze ofiar powodzi pod wodą.

W ćwiczeniach udział brały następujące siły i środki:

ˇ KW PSP w Olsztynie

ˇ KM PSP w Elblągu

ˇ Kompania Gaśnicza Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego "Drużno"

ˇ Kompania Przeciwpowodziowa Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego "Kormoran"

ˇ Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno - Nurkowego "Olsztyn"

ˇ Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno - Nurkowego "Elbląg"

ˇ Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno - Nurkowego "Bartoszyce"

ˇ Poduszkowiec Morskiego Oddziału Straży Granicznej

ˇ Przedsiębiorstwo INSMEL

ˇ Ładowarka do piasku znajdująca się w dyspozycji Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu

ˇ Przedstawiciele władz samorządowych

Podsumowania ćwiczeń, w których udział brało ponad 150 strażaków, dokonał Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Mariusz Mierzejewski, po czym zaprosił wszystkich biorących udział w ćwiczeniach na obiad do Szkoły Podstawowej w Nowakowie.

Fot. Zespół dokumentacyjny KW PSP w Olsztynie