W dniu 22 grudnia 2009 r. strażacy JRG Lidzbark Warmiński przeprowadzili ćwiczenia praktyczne z użyciem deski lodowej na pokrytym lodem jeziorze Wielochowskim.

W dniu 19 grudnia 2009 r. odbyło się przekazanie nowego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie, gm. Kętrzyn

W dniu 20 grudnia 2009r. po 5 tygodniach intensywnej, nauki zakończyło się jednoetapowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, w którym uczestniczyli druhowie OSP z terenu gmin Dywity, Jeziorany, Barczewo i Dobre Miasto. Do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przystąpiło 29 strażaków. Szkolenie zrealizowano na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Olsztynie.

W dniach 4-5 i 11-12 grudnia 2009 r. odbył się kurs „Szkolenie uzupełniające strażaków ochotników OSP cz. II” dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Kętrzyńskiego.

Kolejna IV edycja programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” to ogromny sukces braniewskich strażaków z KP PSP, którzy zostali uhonorowani pucharem ufundowanym przez Prezesa Warmińsko – Mazurskiego Zarządu Okręgowego PCK w Olsztynie.