3 października 2019 roku na obiekcie zakładu produkcyjnego braniewskiego browaru strażacy przeprowadzili kolejne ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego „Browarny Zawrót Głowy 2019”.

W dniach od 13 do 22 września w Komendzie Powiatowej PSP w Działdowie przeprowadzono szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP z terenu powiatu działdowskiego.

20 września 2019 r. odbył się egzamin kończący szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

W dniu 12 września 2019 r. odbyły się praktyczne ćwiczenia doskonalenia zawodowego w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie przy ul. Fałata 23, zlokalizowanym w obszarze chronionym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie.

Zgodnie z Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie w dniach 2-6 września 2019 roku, dziewięciu ratowników Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn wraz z Grupą Ratownictwa Wysokościowego Gołdap oraz Wojewódzkim Koordynatorem Ratownictwa Wysokościowego i Ratownictwa Medycznego brało udział w obozie kondycyjno-szkoleniowym w powiecie kętrzyńskim.