30 czerwca 2020 r. ok. godz. 7:00 przeprowadzono ćwiczenia praktyczne w hipemarkecie Auchan przy al. gen. Sikorskiego 2B w Olsztynie, połączone z próbną ewakuacją pracowników i klientów sklepu.

 25 czerwca br. lidzbarscy strażacy przeprowadzili praktyczną część doskonalenia zawodowego w miejscowym Muzeum w  Lidzbarku Warm.

20 czerwca 2020 roku strażacy z powiatu braniewskiego zrealizowali ćwiczenia związane z gaszeniem powierzchni leśnych – „LAS 2020”. W zmaganiach uczestniczyli strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz strażacy – ochotnicy z wybranych jednostek OSP powiatu braniewskiego. Łącznie w ćwiczenia Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie zaangażowano 22 jednostki sprzętowe i blisko 70. strażaków.

9, 10 i 17 czerwca 2020 roku na Jeziorze Gołdap odbyły się szkolenia doskonalące z zakresu manewrowania łodzią i podejmowania osób poszkodowanych z wody.

17 i 18 czerwca br. członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno Nurkowego z Komendy Powiatowej PSP w Węgorzewie ćwiczyli na jeziorze Mamry.