6 marca 2009 roku, na obszarze Żuław Elbląskich w pobliżu miejscowości Batorowo, odbyły się ćwiczenia Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej pod kryptonimem "ŻUŁAWY 2009". Do ćwiczeń z zakresu działań przeciwpowodziowych wybrano Żuławy, które ze względu na depresyjny charakter terenu zagrożone są wystąpieniem powodzi praktycznie przez cały rok.

Przygotowując ćwiczenia, przyjęto następujący scenariusz rozwoju sytuacji: silnie wiejący wiatr z kierunku północno-wschodniego spowodował gwałtowny przybór wody w Zalewie i w ujściu rzeki Elbląg wywołując tzw. "cofkę". W wyniku przerwania wału, na długości około 50 m, zalane zostają poldery i nadbrzeżne tereny powodując katastrofę w systemie gospodarczym wybrzeża. Mieszkańcy zalanych gospodarstw zostają odcięci od dróg ewakuacyjnych, prawdopodobnie występują osoby poszkodowane, które samodzielnie nie mogą wydostać się z zatopionych budynków.

W związku z przyjętym scenariuszem rozwoju zagrożenia, w trakcie ćwiczeń realizowano następujące zadania:

ˇ ewakuowano ludność z terenów objętych powodzią,

ˇ budowano oraz wzmacniano uszkodzone wały przeciwpowodziowe,

ˇ przy wykorzystaniu grup wodno - nurkowych uszczelniano wały przeciwpowodziowe oraz poszukiwano ewentualnych uszkodzeń,

ˇ udzielano pierwszej pomocy "powodzianom",

ˇ prowadzono prace poszukiwawcze ofiar powodzi pod wodą.

W ćwiczeniach udział brały następujące siły i środki:

ˇ KW PSP w Olsztynie

ˇ KM PSP w Elblągu

ˇ Kompania Gaśnicza Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego "Drużno"

ˇ Kompania Przeciwpowodziowa Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego "Kormoran"

ˇ Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno - Nurkowego "Olsztyn"

ˇ Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno - Nurkowego "Elbląg"

ˇ Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno - Nurkowego "Bartoszyce"

ˇ Poduszkowiec Morskiego Oddziału Straży Granicznej

ˇ Przedsiębiorstwo INSMEL

ˇ Ładowarka do piasku znajdująca się w dyspozycji Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu

ˇ Przedstawiciele władz samorządowych

Podsumowania ćwiczeń, w których udział brało ponad 150 strażaków, dokonał Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Mariusz Mierzejewski, po czym zaprosił wszystkich biorących udział w ćwiczeniach na obiad do Szkoły Podstawowej w Nowakowie.

Fot. Zespół dokumentacyjny KW PSP w Olsztynie

 26 września 2008 r., na terenie Archidiecezjalnego Wypoczynkowego Ośrodka Charytatywnego Caritas w Rybakach pow. olsztyński, odbyły się największe od kilku lat ćwiczenia Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej oraz służb współdziałających.

Scenariusz ćwiczeń zakładał katastrofę samolotu pasażerskiego i śmigłowca, które spadając na ziemię powodują zniszczenia obiektów ośrodka oraz pożar lasu. Szczątki samolotu porozrzucane były na obszarze kilkudziesięciu hektarów w lesie, na łące i Jeziorze Łańsk w pobliżu ośrodka.

W pierwszym rzucie do akcji zadysponowane zostały zastępy PSP i OSP z powiatu olsztyńskiego. Następnie na miejsce zdarzenia dysponowano siły i środki Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej. Zadaniem służb ratowniczych było dotarcie do osób poszkodowanych i udzielenie im pierwszej pomocy medycznej, gaszenie pożarów lasu oraz szczątków samolotu, wydobycie poszkodowanych spod zawalonej konstrukcji budynku ośrodka, poszukiwania szczątków samolotu i ofiar na i pod wodą. Do pozoracji wykorzystano świece dymne, elementy karoserii samochodowych, wrak śmigłowca, pożary elementów konstrukcyjnych na łące, całości dopełniły efekty pirotechniczne przygotowane przez policyjnych antyterrorystów z Olsztyna.

Celem ćwiczeń było doskonalenie działań w zakresie wypadków lotniczych, ratownictwa wodno-nurkowego, katastrof budowlanych, gaszenia pożarów wielkopowierzchniowych lasów, udzielania pierwszej pomocy medycznej podczas zdarzeń masowych, ratownictwa wysokościowego oraz doskonalenie współpracy ze służbami współdziałającymi oraz sprawdzenie realnego czasu dojazdu z macierzystych jednostek.

Epizody ćwiczeń to:

- katastrofa budowlana (część samolotu spadła na budynek hotelowy powodując jego częściowe zawalenie),

- pożar kadłuba samolotu na łące,

- udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym,

- pożar lasu,

- poszukiwanie poszkodowanych na wodzie,

- ewakuacja poszkodowanych i ciał ofiar z dachu budynku przy użyciu technik alpinistycznych.

W ćwiczeniach wzięło udział ponad 300 strażaków z 40 zastępów PSP i OSP, służby współpracujące, przedstawiciele służby nadzoru i zarządzania bezpieczeństwem operacji lotniskowych, departamentu lotnisk lotnictwa cywilnego, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Po ćwiczeniach, złożono kwiaty na grobie lotnika - Wiesława Kuźlika oraz przy tablicy pamiątkowej ku czci leśniczego z Leśnictwa Pluski - Mirosława Ludasa, którzy 8 czerwca 1982 r., podczas wykonywania oprysków lasu, zginęli k/Rybaków w katastrofie lotniczej.

Po podsumowaniu ćwiczeń, którego dokonał Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Marek Szczech, zaproszono wszystkich gości oraz uczestników ćwiczeń na grochówkę.

Opracowała: st. kpt. Małgorzata Szmidt-Jeżewska

Zdjęcia: Zespół dokumentacyjny KW PSP Olsztyn

 

W dniu 5 kwietnia 2008 r. na terenie gminy Gołdap w miejscowości Górne odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy: Grabowo, Dunajek i Górne, przy udziale sekcji z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gołdapi. Łącznie w ćwiczeniach wzięło udział 32 strażaków. Scenariusz zakładał gaszenie budynku nieczynnej stacji PKP oraz ewakuowanie poszkodowanych z pomieszczenia odciętego ogniem i dymem a następnie udzielenie pierwszej pomocy medycznej.

Koncentracja gminna daje możliwość sprawdzenia stopnia gotowości bojowej jednostek operacyjno-technicznych OSP. Sprawdzana jest mobilność jednostek, stopień wyszkolenia, sprawność techniczna sprzętu. Strażacy ochotnicy uczą się działać w większym zespole oraz utrwalają praktyczne umiejętności obsługi sprzętu. Obserwatorem szkolenia był pełnomocnik starosty do spraw zarządzania kryzysowego Anatol Pańko. Zabezpieczenie logistyczne ćwiczeń zapewnił zespół z Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi pod kierownictwem asp. Jarosława Dadury.

Ćwiczenia przygotował i prowadził Komendant Gminny OSP w Gołdapi, kpt. Lech Olszewski. Za udział i zaangażowanie podczas ćwiczeń wszystkim strażakom podziękował Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Gołdapi dh Krzysztof Kazaniecki i zaprosił na gorący posiłek, kawę i herbatę. Po szkoleniu strażacy udali się na Piękną Górę, gdzie pod Krzyżem Papieskim złożyli wieniec, zapalili znicz i zmówili modlitwę.

/na podstawie materiałów i zdjęć nadesłanych przez KP PSP w Gołdapi/