W dniu 15.10.2019r. o godzinie 10:00, 15 zastępów Państwowej, Ochotniczej oraz Wojskowej Straży Pożarnej prowadziło działania ratowniczo-gaśnicze w oddziale nr 275 leśnictwa Kruklanki.

W dniach 30 września – 4 październik 2019r odbył się obóz kondycyjno-szkoleniowy dla strażaków Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Elblągu wchodzących w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno Nurkowego. W zgrupowaniu udział wzięło łącznie 11  nurków,  kierownikiem zgrupowania był d-ca SGRWN  kpt. Wojciech Kijowski.

24 września 2019 r. zrealizowane zostały ćwiczenia dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bartoszycach. Obiektem ćwiczeń był zakład produkcyjny BRW Comfort zlokalizowany w Bartoszycach przy ulicy Warszawskiej 22A.

W dniu 5 października 2019 zmiana III z JRG 1 przeprowadziła w ramach doskonalenia zawodowego ćwiczenia z ratownictwa technicznego. Zajęcia odbyły się we Władysławowie, na placu Korkuć Autoczęści.

5 września br. w Tolkmicku odbyły się ćwiczenia podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego (KSRG) pod kryptonimem „Zalew”, w których udział wzięło ponad 70 strażaków PSP i OSP w KSRG z terenu powiatu elbląskiego.