17 i 18 czerwca br. członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno Nurkowego z Komendy Powiatowej PSP w Węgorzewie ćwiczyli na jeziorze Mamry. 

Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie przeprowadzili cykl kontroli oraz rozpoznań operacyjnych punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych.

Nieustanne doskonalenie umiejętności zawodowych i dbałość o sprawność fizyczną to bardzo istotne kwestie w pracy strażaków.

27 marca 2020r. w KP PSP w Gołdapi odbyło się szkolenie w formie praktycznej z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG z obszaru powiatu gołdapskiego związane z pandemią koronawirusa  SARS–CoV–2.

27 lutego br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warm. wspólnie ze Specjalistyczną Grupą Wodno-Nurkową Olsztyn oraz lidzbarską policją zorganizowała ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego na akwenie w miejscowości Wielochowo.