25 lipca br.  zakończono egzaminem jednoetapowe szkolenie strażaków ratowników zorganizowane w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Olsztynie dla druhów z OSP z gmin Dobre Miasto, Świątki, Dywity.

15 lipca br. w godzinach  8:00 - 14:00 ponad 40. strażaków z powiatu bartoszyckiego brało udział w ćwiczeniach zorganizowanych na terenie nadleśnictwa Bartoszyce, w leśnictwie Górzyste.

18 lipca br., w związku z zakończeniem jednoetapowego szkolenia strażaków – ratowników z jednostek OSP powiatu olsztyńskiego w JRG 1 w Olsztynie przeprowadzony został teoretyczny i praktyczny egzamin końcowy.

16 lipca br. w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbył się egzamin sprawdzający kwalifikacje medyczne strażaków PSP. W egzaminie sprawdzającym posiadane kwalifikacje KPP uczestniczyło łącznie 15. braniewskich strażaków.

W dniach 22-24 czerwca br. ramach doskonalenia zawodowego odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa chemiczno - ekologicznego na rzece Elbląg.