13 grudnia 2019 roku kilka minut po godz. 08:00 dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie otrzymał informacje o zadymieniu, które pojawiło się w jednym z pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Braniewie.

11 grudnia 2019 roku braniewscy strażacy realizowali ćwiczenia na obiekcie jednostki wojskowej w Chruścielu. Scenariusz ćwiczeń zakładał wybuch pożaru w kontenerze gospodarczym znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku wojskowego monitorującego przestrzeń powietrzną.

05 grudnia 2019 r. w miejscowości Mikołajki na terenie obiektu Hotel Gołębiewski, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn wraz z Koordynatorem Wojewódzkim Ratownictwa Wysokościowego Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, przeprowadziła ćwiczenia ewakuacji osób z wyciągu narciarskiego technikami linowymi.

W dniach 3, 4 i 5 grudnia na gruzowisku przy ul. Olsztyńskiej lidzbarscy strażacy przeprowadzili ćwiczenia z zakresu działań  poszukiwawczo – ratowniczych.

22 druhny i druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu węgorzewskiego wzięło udział w szkoleniu z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy trwającego od 9 października do 8 grudnia 2019 r. Kurs składał się z 25 godzin teorii i 41 godzin zajęć praktycznych.