27 marca 2020r. w KP PSP w Gołdapi odbyło się szkolenie w formie praktycznej z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG z obszaru powiatu gołdapskiego związane z pandemią koronawirusa  SARS–CoV–2.

27 lutego br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warm. wspólnie ze Specjalistyczną Grupą Wodno-Nurkową Olsztyn oraz lidzbarską policją zorganizowała ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego na akwenie w miejscowości Wielochowo.

20 lutego 2020r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu zagrożeń pożarowych i gaszenia instalacji fotowoltaicznych zorganizowane przez firmę zewnętrzną.

Wspólne ćwiczenia strażaków PSP, OSP, ratowników MOPR oraz Policji.

W ubiegłą niedzielę, tj. 16 lutego w Komendzie Powiatowej PSP w Olecku, egzaminem teoretycznym i praktycznym zakończono kurs kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem szkolenia było przygotowanie przyszłych kierowców do wykonywania zadań operatora sprzętu, obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi stanowiących wyposażenie OSP.