20 czerwca 2020 roku strażacy z powiatu braniewskiego zrealizowali ćwiczenia związane z gaszeniem powierzchni leśnych – „LAS 2020”. W zmaganiach uczestniczyli strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz strażacy – ochotnicy z wybranych jednostek OSP powiatu braniewskiego. Łącznie w ćwiczenia Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie zaangażowano 22 jednostki sprzętowe i blisko 70. strażaków.

9, 10 i 17 czerwca 2020 roku na Jeziorze Gołdap odbyły się szkolenia doskonalące z zakresu manewrowania łodzią i podejmowania osób poszkodowanych z wody.

17 i 18 czerwca br. członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno Nurkowego z Komendy Powiatowej PSP w Węgorzewie ćwiczyli na jeziorze Mamry. 

Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie przeprowadzili cykl kontroli oraz rozpoznań operacyjnych punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych.

Nieustanne doskonalenie umiejętności zawodowych i dbałość o sprawność fizyczną to bardzo istotne kwestie w pracy strażaków.