Nasze wieloletnie doswiadczenia pokazują, że obchody Dnia Dziecka stają się okazją do popularyzacji zawodu strażaka wśród najmłodszych obywateli.

 

Tegoroczny Dzień Dziecka w Mrągowie zorganizowany został przez Centrum Kultury i Turystyki. Przy wydatnym zaangażowaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, w dniu 29 maja 2010 roku na Placu Unii Europejskiej, przygotowano szereg zabaw i atrakcji. Oczywiście olbrzymim zainteresowaniem cieszyły się „zmagania strażackie”, m.in. polegające na nalewaniu wody z hydronetek do celu, którym były tarcze wyposażone w układ elektronicznego odczytu. Dzieci miały także okazję zadać strażakom szereg „podchwytliwych" pytań oraz obejrzeć sprzęt strażacki.

Ponadto, 1 czerwca w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie odbyła się XIV Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych. Impreza miała charakter otwarty, integracyjny i sportowo–rekreacyjny. Wzięły w niej udział dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunami, rodzicami i rodzeństwem z terenu miasta, powiatu i woj. warmińsko- mazurskiego.

Wśród przybyłych na Spartakiadę gości  znaleźli się:

  • Ks. Abp Edmund Piszcz,
  • Przewodniczący Sejmiku Warmińsko- Mazurskiego -Julian Osiecki,
  • Burmistrz Miasta Mrągowo - Otolia Siemieniec,
  • Starosta Mrągowski –Dominik Tarnowski,
  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - st.  kpt. Jan Połubiejko.

Zawodom towarzyszyły występy artystyczne, loterie oraz pokaz sprzętu strażackiego. Dzieci miały możliwość sfotografowania się ze strażakami, w hełmach oraz z innymi strazackimi akcesoriami. Spartakiada, to tak naprawdę wielkie święto dzieci, ale i całych rodzin, którym ten szczególny dzień daje możliwość pełnej integracji.

/tekst: kpt. Andrzej Prościo, foto: KP PSP w Mrągowie/.