W roku 2010 przypada 60. rocznica powstania zawodowej straży pożarnej na Ziemi Mrągowskiej. W związku z tym jubileuszem zrodziła się społeczna inicjatywa ufundowania sztandaru  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie.

Nadanie sztandaru jest uhonorowaniem wieloletniej służby wielu pokoleń strażaków oraz  rozwoju ochrony przeciwpożarowej na tutejszych ziemiach. Jednocześnie taki akt jest formą nobilitacji jednostki.

Uroczystości rocznicowe połączone z przekazaniem sztandaru odbyły się 23 maja 2010 r. Ze względu na sytuację powodziową i udział mrągowskich strażaków w prowadzonych działaniach ratowniczych na południu Polski, rozmiar uroczystości został znacznie ograniczony. Zrezygnowano m.in. z udziału Kompani Honorowej PSP, orkiestry dętej oraz uroczystego przemarszu ulicami miasta.

Do Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie  zaproszonych zostało szereg osób, bardzo przyjaznych mrągowskiej straży pożarnej. Między innymi, na uroczystość nadania sztandaru przybyli :

- Metropolita Warmiński - abp Wojciech Ziemba,

- Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - bryg. Jan Słupski wraz ze swoim zastępcą – st. bryg. Mariuszem Mierzejewskim,

- Parlamentarzyści: Jerzy  Antoni Gosiewski, Miron Sycz, Janusz Cichoń, Marek Konopka,  Ryszard Górecki,

- Przewodniczący Sejmiku Województwa - Julian Osiecki,

- Starosta Mrągowski - Dominik Tarnowski,

- Burmistrz Mrągowa - Otolia Siemieniec,

- Burmistrz Mikołajek - Piotr Jakubowski,

- Wójt Gminy Piecki  – Maria Jarczewska,

- Wójt Gminy Mrągowo - Jerzy Krasiński,

- Wójt Gminy Sorkwity -  Piotr Wołkowicz,

- Komendanci Miejscy i Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej woj. warmińsko-mazurskiego,

- fundatorzy sztandaru.

 

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się mszą w kościele Św. Wojciecha w Mrągowie, odprawiona przez Metropolitę Warmińskiego Abp. Wojciecha Ziembę. Następnie, poczty sztandarowe PSP i OSP wraz z zaproszonymi gośćmi udały się do Centrum Kultury i Turystyki, gdzie podczas akademii Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – bryg. Jan Słupski, przekazał sztandar na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie –st. kpt. Jana Połubiejki. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej nadał Komendzie Powiatowej PSP w Mrągowie odznaczenie – Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa. Odznaką tą, w imieniu zarządu, udekorował nowy sztandar dh Józef Maciejewski - Wiceprezes ZOW ZOSP PR w Olsztynie.

Uroczystość była też okazją do wyróżnienia i odznaczenia mrągowskich strażaków.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał  Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali:

 

- st. asp. Janusz Wieczorek,

- Henryk Dąbrowski - Wiceprezes ZOP ZOSP RP,

- Tadeusz Gołębiewski

- Maria Jarczewska - Wójt Gminy Piecki ,

- Piotr Jakubowski - Burmistrz Miasta Mikołajki ,

- Ks. Tadeusz Korosteński-  kapelan powiatowy strażaków, 

- Joanna Wróbel-  Sekretarz Gminy Mikołajki.

 

Minister Obrony Narodowej nadał Medale „Za zasługi dla obronności kraju”.

Złotym Medalem wyróżniony został  st. kpt. Jan Połubiejko – Komendant Powiatowy PSP w Mragowie, Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju - Anna Kłak. 

 

Srebrne Medale „Za zasługi dla Pożarnictwa” przyznane przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie otrzymali:

-  Julian  Osiecki - Przewodniczący Sejmiku Województwa, 

-  Dominik Tarnowski - Starota Mrągowski,

-  Janusz Gruszczewski,

-  Jani  Jabłonowski, 

-  Zdzisław Paśnikowski.

 

Brązowe Medale „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:

- st. sekc. Ireneusz Bagiński,

- st. sekc. Mariusz Krzyszkowski,

- st. sekc. Roman Olszyński,

- st. sekc.  Grzegorz Szostek,

- sekc. Rafał Golatowski,

- sekc. Wojciech Linowski,

- sekc.  Andrzej Malinowski,

- sekc.  Sebastian Miciński,

- sekc.  Piotr Szymański,

- sekc. Tomasz Wójcik.

 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyróżnił Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Warmińsko Mazurskiego:

- płk. poż. w stanie spoczynku Stanisława Mikulaka,

- st. kpt. Jana Połubiejkę.

 

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

- asp. Janusz Szefer – na stopień starszego aspiranta,

- ogn. Jan Babynko – na stopień starszego ogniomistrza,

- sekc. Adam Bączek – na stopień starszego sekcyjnego,

- sekc. Radosław Kusiek – na stopień starszego sekcyjnego,

- sekc. Mariusz Krzyszkowski – na stopień starszego sekcyjnego,

- sekc. Andrzej Malinowski – na stopień starszego sekcyjnego,

- sekc. Roman Olszyński – na stopień starszego sekcyjnego,

- sekc. Paweł Polewaczyk – na stopień starszego sekcyjnego,

- sekc. Grzegorz Szostek – na stopień starszego sekcyjnego,

- str.  Błażej Jankowski - na stopień  starszego strażaka,

- str. Piotr Kaczyński – na stopień  starszego strażaka,

- str. Grzegorz Ostaszewski – na stopień  starszego strażaka.

 

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżniony został st. asp. Janusz Szefer.

/oprac.:   kpt. Andrzej Prościo; Szersza relacja na stronie : https://www.itvmragowo.pl/