Tradycyjnie, w maju braniewskich strażaków odwiedzają dzieci oraz młodzież ze szkół i przedszkoli. W ciągu ostatnich dni strażnicę Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej w Braniewie odwiedziło ponad 200 osób.

„Dni Otwartej Strażnicy” w naszej komendzie trwają cały miesiąc. Podczas wizyt strażacy z JRG omawiają zasady postępowania na wypadek powstania pożaru, zasady wykorzystania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zadań straży pożarnej w systemie bezpieczeństwa. Największym zainteresowaniem cieszy się możliwość sprawdzenia działania sprzętu pożarniczego, nałożenia ubrania bojowego oraz hełmu. Największa atrakcja to podnośnik hydrauliczny, który podczas każdej wizyty jest najmocniej oblegany przez zwiedzających. Dzieci i młodzież mogą zapoznać się również z warunkami służby strażaków–ratowników PSP. Ponadto, bardzo często strażacy JRG uczestniczą w festynach oraz imprezach masowych, podczas których prezentowany jest sprzęt i pojazdy ratownicze.

/kpt. I. Ścibiorek/