W maju obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej. W tym czasie strażacy zapraszają  dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do odwiedzenia strażnic.

Spotkania te mają na celu zapoznanie młodzieży z codzienną służbą strażaka, poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz poznania warunków codziennej służby strażaka.

4 maja 2010 r. , w Dzień Strażaka, nidzicką komendę odwiedziły dzieci z zerówki i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Łynie. Zostały one zapoznane z pracą dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania oraz sposobem obsługi zgłoszeń alarmowych. Następnie udały się ze strażakami do garaży bojowych, gdzie strażacy zademonstrowali wyjazd alarmowy do zdarzenia. Największym zainteresowaniem dzieci cieszyły się samochody pożarnicze oraz sprzęt używany przez strażaków. Dzieci miały możliwość zobaczyć, a nawet dotknąć sprzętu strażackiego używanego podczas akcji, natomiast strażacy omówili działanie i przykładowe zastosowanie posiadanego sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

 

Akcja otwartych strażnic polega na:

- udostępnieniu do zwiedzania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,

- udzielaniu informacji o prowadzonych przez PSP działaniach oraz szeroko rozumianej profilaktyce przeciwpożarowej, tj. postępowaniu w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia,

- udzielaniu informacji o posiadanym sprzęcie ratowniczo–gaśniczym i możliwościach jego zastosowania.

 

Zwiedzanie JRG odbywać się będzie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem (89)6250436. Osobą do kontaktu z ramienia KP PSP w Nidzicy jest kpt. Paweł Czubkowski.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych w grupach zorganizowanych do odwiedzenia naszej jednostki.

/st. asp. A. Osowski – rzecznik prasowy KP PSP w Nidzicy/.