Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie, Komenda Wojewódzka Państwowa Straż Pożarna w Olsztynie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kętrzynie to organizatorzy eliminacji wojewódzkich kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, które odbyły się  24 kwietnia 2010 r. w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży, ich nauczycieli i opiekunów problematyką ochrony przeciwpożarowej, tradycją, służbą i ciężka pracą strażackich środowisk. Ma on też na celu popularyzowanie znajomości przepisów ppoż. oraz zasad postępowania na wypadek powstania pożaru.

Na szczebel wojewódzki do Kętrzyna przyjechała młodzież z całego województwa, w Turnieju udział wzięło 65 uczestników, w trzech grupach wiekowych.

Po burzliwych obradach jury wyłoniło laureatów:

I grupa wiekowa szkoły podstawowe:

1 miejsce – JOANNA REJNER - NIDZICA;

2 miejsce – TOBIASZ OLSZAK - KĘTRZYN;

3 miejsce – MAGDALENIA OLSZEWSKA - MRĄGOWO;

II grupa wiekowa gimnazja:

1 miejsce – PIOTR CHODYP - OLSZTYN;

2 miejsce – MATEUSZ BABSKI - IŁAWA;

3 miejsce – SZYMON WARMIŃSKI – OSTRÓDA;

III grupa wiekowa szkoły ponadgimnazjalne:

1 miejsce – MARCIN SCHWESIG - IŁAWA;

2 miejsce – EWELINA OCHRYNIUK - Zespół Szkół w KĘTRZYNIE, ul. Woj. Polskiego;

3 miejsce – MARTA GĄSKA - SZCZYTNO. 

            O wysokim poziomie pożarniczej wiedzy młodzieży świadczy fakt, że laureaci zostali wyłonieni dopiero w częściach ustnych po kilku dodatkowych pytaniach jury.

            W czasie przerwy młodzież mogła skorzystać z pływalni oraz zwiedzić mury Kętrzyńskiego Zamku.

 

Laureatom nagrody wręczali:

-          dh  – Stanisław Mikulak – ZOW ZOSP RP w Olsztynie;

-          Tadeusz Mordasiewicz – Starosta Kętrzyński

-          mł. bryg. Zbigniew Borys –Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie;

-          Iwona Kostuś – Dyrektor PCE w Kętrzynie;

-          bryg. Tomasz Łazowski – KW PSP Olsztyn;

-          st. kpt. Paweł Głowienka – KP PSP Kętrzyn.

Pomogli w organizacji:

-          ZOW ZOSP RP w Olsztynie;

-          ZOP ZOSP RP w Kętrzynie;

-          KW PSP Olsztyn;

-          KP PSP Kętrzyn;

-          Starostwo Powiatowe w Kętrzynie:

-          Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie.

Dzięki tej pomocy udało się przeprowadzić Turniej i zainteresować dzieci i młodzież  trudnymi problemami i zagadnieniami.

Laureaci pierwszych miejsc w trzech grupach wiekowych będą reprezentowali nasze województwo na szczeblu centralnym.

Organizatorzy jeszcze raz składają gratulacje laureatom Turnieju i życzą powodzenia w eliminacjach wojewódzkich, a także centralnych.

/st. kpt. Szymon Sapieha/.