W sobotę, 24 kwietnia 2010 roku gościła w Braniewie oficjalna delegacja Obwodu Kaliningradzkiego, której przewodniczył Gubernator - Gieorgij Walentynowicz Boos.Była to niecodzienna "delegacja motocyklowa". Przyjechała na cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej oddać hołd pochowanym tam żołnierzom, w tym również uczcić Dzień Zwycięstwa.Oprócz wizyty na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej, delegacja złożyła kwiaty na rondzie Generała Andersa w Braniewie. Goście z Obwodu Kaliningradzkiego uczestniczyli w modlitwie ekumenicznej w cerkwi, wysłuchali wspólnie z zaproszonymi gośćmi chóru prawosławnego, który dał koncert w Bazylice Mniejszej w Braniewie. Kolejnym etapem wizyty było zwiedzanie Wzgórza Katedralnego we Fromborku.  

W uroczystościach uczestniczyli również konsul generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, konsul generalny RP w Kaliningradzie, doradca wojewody - Bogumił Osiński, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Jolanta Szulc, Starosta Braniewski - Leszek Dziąg, Burmistrz Braniewa, żołnierze Wojska Polskiego, delegacje: Inwalidów Wojennych RP, Związku Kombatantów Byłych Więźniów Politycznych i Osób Represjonowanych oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. Cała wizyta została zabezpieczona przez służby i podmioty ratownicze z terenu powiatu braniewskiego: strażacy PSP i OSP, ratownictwo medycznego – ZPR, funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. To pierwsza tak duża wizyta przedstawicieli Obwodu Kaliningradzkiego w Braniewie, podczas której podkreślona została wspólna historia, bliskość dwóch narodów słowiańskich.

/kpt. I. Ścibiorek/.