W dniu 7 kwietnia, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku, odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ”Młodzież zapobiega pożarom”. Podstawowym celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej i organizacji ochrony przeciwpożarowej. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy współpracy Państwowej Straży Pożarnej i innych instytucji. W turnieju uczestniczyła młodzież w trzech grupach wiekowych:9 uczestników w I grupie – uczniowie szkół podstawowych,9 uczestników w II grupie – uczniowie szkól gimnazjalnych,6 uczestników w III grupie – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.Eliminacje powiatowe poprzedzone były eliminacjami na poziomie szkół, gmin, jak również jednostek OSP. W turnieju wzięło udział 24 uczestników z terenu gminy Działdowo (Szkoła Podstawowa w Petrykozach i Uzdowie oraz Gimnazjum w Sławkowie i Burkacie), Miasta i Gminy Lidzbark (Szkoła Podstawowa w Bryńsku, Gimnazjum w Lidzbarku i Zespół Szkół w Lidzbarku), gminy Płośnica (Szkoła Podstawowa w Niechłoninie) i gminy Iłowo (Gimnazjum w Iłowie i Narzymiu oraz Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie). Turniej składał się dwóch etapów, tj. eliminacji pisemnych i finału ustnego. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 40 pytań. Trzy osoby z każdej grupy wiekowej, które uzyskały najwyższą ilość punktów, wzięły udział w finale ustnym, który decydował o kolejności zajętych w turnieju miejsc. Pytania, zarówno w teście, jak i podczas finału, dotyczyły między innymi przepisów przeciwpożarowych, zasad organizacji ochrony przeciwpożarowej, działań ratowniczych i zabezpieczeń przeciwpożarowych. Uczestnicy musieli wykazać się również znajomością sprzętu pożarniczego i ratowniczego. Odpowiedzi oceniane były przez przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP w Działdowie.Po finale ustnym kolejność zajętych miejsc przedstawiała się następująco: W I grupie wiekowej:  pierwsze miejsce - Adam Lewandrowski z Rywocin, reprezentujący Szkołę Podstawową w Petrykozach, który w eliminacjach pisemnych uzyskał 35 punktów na 40 możliwych - opiekun Iwona Wierzejska, drugie miejsce - Bartosz Rychcik ze Szkoły Podstawowej w  Niechłoninie, trzecie miejsce - Wiktoria kozłowska.W II grupie wiekowej:  pierwsze miejsce Paulina Idziak z Narzymia reprezentująca Publiczne Gimnazjum w Narzymiu, która w eliminacjach pisemnych uzyskała 34 punkty - opiekun Wojciech Hinzman, drugie miejsce Bartosz Hetnar z Gimnazjum w Lidzbarku, trzecie miejsce Joanna Brodzińska.W III grupie wiekowej: pierwsze miejsce - Janusz Nadolski z Lidzbarka reprezentujący Zespół Szkół w Lidzbarku, który w teście uzyskał 36 punktów - opiekun Wojciech Rozwadowski, drugie miejsce - Dawid Osiecki z Zespołu Szkół w Lidzbarku, trzecie miejsce - Radomir Ogrodowczyk z Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie. Finaliści turnieju otrzymali nagrody rzeczowe, w pierwszej grupie wiekowej za I miejsce odtwarzacz DVD, a za kolejne radiomagnetofony, w II grupie wszyscy otrzymali sprzęt turystyczny, a uczniowie szkół średnich gry planszowe.Osoby, które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych będą reprezentować powiat działdowski w eliminacjach wojewódzkich turnieju, które przeprowadzone zostaną 24 kwietnia w Kętrzynie./opr. st. kpt. Leszek Góralski - rzecznik prasowy KP PSP w Działdowie/.