Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak rozpatrzył pozytywnie wnioski jednostek ochrony przeciwpożarowej o włączenie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Województwo warmińsko-mazurskie „wzbogaciło się” o kolejne 6 jednostek włączonych do ksrg. Dzięki staraniom druhów ochotników z tych jednostek, którzy dążyli do wysokiego poziomu wyszkolenia oraz dużemu wsparciu lokalnych samorządów w kwestii wyposażenia technicznego kolejne jednostki zostały włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Nowo włączone jednostki OSP do ksrg w naszym województwie to: OSP Hartowiec z pow. działdowskiego, OSP Nowa Wieś z pow. olsztyńskiego, OSP Marwałd i OSP Samborowo z pow. ostródzkiego, OSP Skarżyn z pow. piskiego oraz OSP Lesiny Wielkie z powiatu szczycieńskiego.  W chwili obecnej w województwie warmińsko-mazurskim 204 jednostki OSP znajdują sie w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

 

Tekst: st. kpt. Rafał Melnyk/zdjęcie jest tylko ilustracja do tekstu.