8 października 2020 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński wraz ze swoim zastępcą st. bryg. Adamem Jastrzębskim wizytowali Komendę Powiatową PSP w Braniewie.

Komendanci zapoznali się z warunkami służby w braniewskiej komendzie PSP oraz spotkali się z funkcjonariuszami systemu zmianowego i codziennego. Komendant Wojewódzki PSP dokonał przeglądu obiektów oraz jednostek sprzętowych, którymi dysponuje KP PSP w Braniewie. Podczas spotkania omówiono plany inwestycyjne oraz plany związane z doposażeniem braniewskiej komendy.

 

Opracował: bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie