4 października 2020 r. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Tomasz Komoszyński uczestniczył w uroczystości nadania sztandaru 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga, pseudonim „Sczerbiec”.

Sztandar ufundowała społeczność Warmii i Mazur, a rodzicami chrzestnymi zostali: Agnieszka Pasko, dyrektor Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku oraz Maciej Fróg, wnuk patrona jednostki. Podczas ceremonii  zostały wręczone medale Pro Patria osobom szczególnie zasłużonym w kultywowaniu pamięci o żołnierzach Armii Krajowej i otaczającym opieką weteranów walk o niepodległość RP. Uroczystość została zakończona defiladą.

 

Opracowanie: Anna Jurewicz, KW PSP w Olsztynie

Zdjęcia: Zbigniew Woźniak, Gazeta Olsztyńska