thumb obraz04

15 września 2020 r. odbyło się uroczyste przekazanie nowego średniego pojazdu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radzieje. Samochód został nabyty w ramach
„Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. 

Dzięki sprawnie przeprowadzonemu postępowaniu na zakup, strażacy OSP w Radziejach mogą się już cieszyć z posiadania fabrycznie nowego pojazdu Volvo GBA-Rt, który kosztował 789 660 zł, a montaż finansowy przedstawia się następująco:

- środki własne oraz samorządowe: 279 660 zł;

- dotacja budżetowa ze środków KSRG: 82 000 zł;

 - środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 378 000 zł;

- środki finansowe ze składek ubezpieczeniowych przekazane przez Komendanta Głównego PSP: 50 000 zł.

W wydarzeniu udział wzięli: Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, nadbryg. Tomasz Komoszyński – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, Pani Marzenna Supranowicz – Starosta Powiatu Węgorzewskiego; Pan Krzysztof Kołaszewski Burmistrza Węgorzewa wraz z zastępcą Panią Lidią Czerniewicz i wójtowie
oraz przedstawiciele władz samorządów powiatu węgorzewskiego oraz pozostali goście. Nowy wóz strażacki został poświęcony przez ks. kan. mgr. Klemensa Litwina, kapelana strażaków powiatu węgorzewskiego.

 

W trakcie uroczystości zaprezentowano samochód lekki rozpoznawczo-ratowniczy marki Nissan Navara, który został przekazany 26 sierpnia br. Komendzie Powiatowej PSP
w Węgorzewie podczas uroczystej zbiórki na placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie. 

Wartość samochodu to 149 990 zł. z czego:

- 20 000 zł – to środki Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;

- 2 000zł - środki KW PSP;

- 77 990zł - środki finansowe z rezerwy celowej COVID;

- 50 000 zł – środki samorządów.

 

 

 

 

/tekst: st. kpt. Ireneusz Lalak, zdjęcia: Wioleta Cabaj – KP PSP Węgorzewo/