8 września 2020 r. Komendę Powiatową PSP w Mrągowie odwiedził Warmińsko - Mazurski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński wraz z jednym ze swoich zastępców st. bryg. Adamem Jastrzębskim.

Podczas wizytacji panowie komendanci zapoznali się z funkcjonariuszami i pracownikami Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie, a następnie dokonali przeglądu obiektów oraz sprzętu na wyposażeniu komendy. Omówiono także potrzeby sprzętowe komendy jak również  plan pracy, który ma  zostać zrealizowanwy w celu poprawy warunków pełnienia służby i pracy.

opracował: kpt. Jakub Tutka 

zdjęcia: mł. kpt. Bartłomiej Nalazek