Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 września 2020 roku powołał na stanowisko zastępcy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adama Jastrzębskiego.

Nowy zastępca komendanta wojewódzkiego będzie bezpośrednio nadzorował realizację zadań kwatermistrzowskich, technicznych oraz kontrolno-rozpoznawczych. Dotychczas pełnił służbę na stanowisku komendanta miejskiego PSP w Gdańsku.

W uroczystej zbiórce udział wzięli:

- nadbryg. Tomasz Komoszyński – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP,

- st. bryg. Michał Kamieniecki – zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

- st. bryg. Adam Jastrzębski – zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

- mł. bryg. Jarosław Gryciuk – komendant miejski PSP w Olsztynie,

- kierownicy komórek organizacyjnych KW PSP w Olsztynie.