29 czerwca 2020 roku Warmińsko - Mazurski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński wizytował Komendę Powiatową PSP w Iławie.

Wizytacja komendanta miała charakter roboczy. Komendant przeprowadził przegląd obiektów i spotkał się z funkcjonariuszami systemu codziennego oraz strażakami systemu zmianowego, z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Wizytacja była też okazją do przekazania informacji o planach i pracach obecnie realizowanych w tut. komendzie.

Opracował: st. kpt. Krzysztof Rutkowski