23 czerwca 2020 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki nadbrygadier Tomasz Komoszyński  i Prezes Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury Pan Tomasz Kądziołka podpisali porozumienie o współpracy Państwowej Straży Pożarnej z Lotniskową Służbą Ratowniczo-Gaśniczą.

Podpisanie porozumienia było również okazją do zapoznania się z możliwościami operacyjnymi LSR-G, posiadanym sprzętem oraz specyfiką prowadzonych działań. 

 

Tekst: R.Melnyk. Zdjęcia: Archiwum KW PSP w Olsztynie