Nadbrygadier Tomasz Komoszyński oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie 16 czerwca 2020 roku wzięli udział w Mszy Świętej w intencji naszego kolegi śp. st. ogn. Mirosława Krauze – oraz wszystkich strażaków Warmii i Mazur.

Uroczysta Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem kapelana wojewódzkiego strażaków st. kpt. ks. prał.  Andrzeja Bawirsza odprawiona została w kościele garnizonowym w Olsztynie.
St. ogn. Mirosław Krauze pełniący służbę w ośrodku szkolenia komendy wojewódzkiej PSP w Olsztynie zmarł 12 kwietnia 2020 roku. W tym czasie, z powodów ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, nie było możliwości uczestnictwa w uroczystości pogrzebowej większej liczby osób w związku z czym zorganizowana została Msza Święta i wizyta na cmentarzu.
W uroczystości udział wzięli członkowie rodziny śp. Mirosława Krauze, a także Pan Artur Chojecki – wojewoda warmińsko-mazurski, Pan Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa, Prezes ZOW ZOSP RP, dh Grzegorz Matczyński – dyrektor wykonawczy ZOW ZOSP RP w Olsztynie oraz komendanci powiatowi i miejscy województwa.
Po uroczystej Mszy Świętej, na cmentarzu komunalnym w Dywitach, w miejscu spoczynku śp. st. ogn. Mirosława Krauze złożone zostały wieńce i znicze.
Wszystkim przybyłym dziękujemy za przybycie i uczczenie pamięci naszego kolegi, a Komendantowi Miejskiemu PSP w Olsztynie i wszystkim osobom zaangażowanym dziękujemy za zorganizowanie tej uroczystości.
Cześć Jego pamięci!