Podczas uroczystej zbiórki w dniu 1 czerwca br. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki nadbryg. Tomasz Komoszyński powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie mł. bryg. Jarosławowi Gryciukowi. W uroczystej zbiórce udział wzięła kadra kierownicza KM PSP Olsztyn.

Mł. bryg. Jarosław Gryciuk dotychczas pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim.