Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 maja 2020 roku na wieczną służbę odszedł mł. bryg. w st. spoczynku Jan Cyroniuk.

Mł. bryg. w st. spoczynku Jan Cyroniuk pełnił służbę w braniewskiej komendzie w latach 1983 – 2007. Jan Cyroniuk był absolwentem Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu (1981-1983) i zaocznych studiów inżynierskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (1987-1991). W braniewskiej komendzie pełnił służbę m.in. na stanowiskach: dowódcy plutonu Zawodowej Straży Pożarnej, naczelnika wydziału ds. operacyjno-szkoleniowych, dowódcy JRG, dowódcy zmiany oraz kierownika sekcji ds. kwatermistrzowsko-technicznych. Uczestniczył w wielu akcjach ratowniczych jako strażak i dowódca, był także członkiem komisji dyscyplinarnej przy Warmińsko-Mazurskim Komendancie Wojewódzkim PSP. Za zasługi w służbie odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi RP, Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, a za działalność społeczną Odznaką Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP i Krzyżem Za Zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego. Był członkiem jednostki OSP Pieniężno oraz działaczem społecznym. Jako Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Braniewie był członkiem komisji socjalnej przy Warmińsko-Mazurskim Komendancie Wojewódzkim PSP. Jako działacz harcerski był harcmistrzem i instruktorem, opiekunem młodzieży, skarbnikiem Hufca im. Mikołaja Kopernika oraz wiceprzewodniczącym Chorągwianego Sądu Harcerskiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą sie 19 maja 2020 roku w Pieniężnie.

Cześć Jego pamięci!