Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Purdzie wzbogaciła się w nowy średni samochód ratowniczo–gaśniczy 4x4 na podwoziu RENAULT, typ 44 B (Midlum). Uroczystość przekazania auta odbyła się 20 marca w tamtejszej jednostce. Samochód zakupiony został przez Gminę Purda, przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 6. „Środowisko przyrodnicze” działanie 6.2. „ Ochrona środowiska przed zanieczyszczenia i zniszczeniami” i poddziałanie „Bezpieczeństwo ekologiczne”.Pojazd o wartości 621 000,00 zł zakupiono ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (496 800,00 zł) i Urzędu Miasta i Gminy Purda (124 200,00 zł). W uroczystości przekazania nowego pojazdu wzięli udział: Wicerezes WFOŚiGW w Olsztynie - Maria Sokoll, Dyrektor Biura WFOŚiGW w Olsztynie - Radosław Król, Wójt Gminy Purda - Jerzy Laskowski, Radni Gminy Purda, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olsztynie – dh Adam Sierzputowski , Prezesi Jednostek OSP Gminy Purda, Zastępca Warmińsko- Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie -st. bryg. Mariusz Mierzejewski, Komendant Miejski PSP w Olsztynie - mł. bryg. Andrzej Górzyński . Nowy samochód poświęcony został przez ks. Krzysztof Wojciechowskiego - Proboszcza Parafii Rzymsko–Katolickiej im. św. Michała w Purdzie.Dokumenty i kluczyki do nowych aut przekazała uroczyście Maria Sokoll - Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w asyście Wójta Gminy Purda - Jerzego Laskowskiego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olsztynie –dh. Adama Sierzputowskiego. Dokumenty i kluczyki odebrał Naczelnik OSP Purda - dh Ryszard Tuszewicki. Uroczystość była ponadto okazją do wręczenia medali za zaangażowanie w funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Purdzie. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:• dh Grzegorzi FLORCZAK, • dh Mariusz RYCHLIK, • dh Michał FLORCZAK, • dh Andrzej ROGOZIŃSKI,• dh Tadeusz FLORCZAK, • dh Zbigniew FLORCZAK. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał dh Ireneusz STRZELECKI. - Władzom Gminy Purda oraz Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Purdzie składam wyrazy szacunku i uznania za zaangażowanie a także wkład pracy w pozyskaniu nowego sprzętu. To kolejny nowy pojazd ratowniczo - gaśniczy, który wzmocni obsadę bojową jednostek OSP powiatu olsztyńskiego włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego – powiedział podczas uroczystości mł. bryg. Andrzej Górzyński - Komendant Miejski PSP w Olsztynie./oprac.: st. kpt. Sławomir Filipowicz/.