3 marca 2020 roku na placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie została przeprowadzona  akcja poboru krwi.

Chętne osoby mogły oddać krew w ambulansie, który został udostępniony przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Do wstępnej weryfikacji zgłosiło się 39 osób. Tym bezcennym płynem podzieliło się 29. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, przedstawiciele kilku komend powiatowych i miejskich, druhowie-ochotnicy kilku jednostek województwa warmińsko-mazurskiego, a także uczniowie zaprzyjaźnionej szkoły o profilu mundurowym z Olsztyna. W trakcie akcji poboru krwi koordynator wojewódzki ratownictwa medycznego - mł. asp. Krzysztof Maczulski, przeprowadził warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród zgromadzonych. Jednocześnie, w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej, odbyło się podsumowanie akcji "Ognisty ratownik gorąca krew". Prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża wręczył okolicznościowe puchary i dyplomy jednostkom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych województwa warmińsko-mazurskiego, które w minionym  roku oddały największą ilość krwi. Liderem zostali funkcjonariusze i druhowie powiatu nowomiejskiego.

Serdecznie wszystkim dziękujemy. Zachęcamy do dalszego wspierania tak szczytnego celu jakim jest oddawanie krwi.

Tekst/zdjęcia: st. kpt. Rafał Melnyk.