28 lutego 2020 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie odbyło się wręczenie aktu powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie.

Z rąk Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st bryg. Bogdana Wierzchowskiego oraz zastępcy komendanta wojewódzkiego st. bryg. Roberta Flicińskiego akt powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie otrzymał st. kpt. mgr inż. Kamil Pawlukanis.

St. kpt. Kamil Pawlukanis od 1 czerwca 2013 r. pełnił funkcję zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, a od 1 lutego 2020 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie.

st. kpt. Kamil Pawlukanis służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w roku 2002 jako kadet Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Po jej ukończeniu w roku 2004 służył w Jednostce Ratowniczo–Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy na stanowisku dowódcy zastępu. W trakcie służby ukończył niestacjonarne studia I stopnia dla strażaków w służbie stałej na Wydziale IBP Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie  uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. W 2009 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy prowadzone na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy PIB. W tym samym roku został awansowany na stanowisko zastępcy dyżurnego operacyjnego, a w roku następnym na dyżurnego operacyjnego w wydziale operacyjno-szkoleniowym  Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy. W 2010 roku ukończył niestacjonarne studia II stopnia – uzyskując tytuł magistra. 1 grudnia 2010 roku rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi na stanowisku starszego specjalisty ds. operacyjnych. W 2011 roku awansował na naczelnika wydziału operacyjnego. Z dniem 1 czerwca 2013 roku został powołany przez Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Gołdapi. Dodatkowo posiada wiele kursów i szkoleń doskonalących, m.in.: szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego, pierwszy stopień płetwonurka  KDP/CMAS (P1) oraz patent sternika motorowodnego.

Panu Komendantowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Opracowanie: st. asp. Tomasz Grunwald

Zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Pardo